Vekten på store fiskefartøy kan halveres ved å bruke lette kompositt- og sandwichmaterialer i konstruksjonen. De ekstra investeringene som trengs, kan spares inn i løpet av to til fem år, melder FHF.


[raw]

Lette komposittog sandwichmaterialer har tidligere vært mest vanlig i marinefartøyer og store lystfartøyer. Slike materialer har imidlertid blitt vanligere også i ordinær, sivil skipsfart, blant annet i ferger, passasjerskip og lasteskip. Dagens høye drivstoffutgifter kan nå aktualisere en mer utstrakt bruk av slike materialer også i konstruksjonen av fiskefartøy.

 

Har god erfaring
Norge har en stor industri som produserer plastråstoff og plastprodukter. Norske verft har dessuten en god del erfaring med komposittog sandwichmaterialer til større fartøykonstruksjoner. Blant annet har det blitt bygget norske motortorpedobåter, ambulanser og passasjerfartøy med sandwichmaterialer.

 

Det har også blitt konstruert fiskefartøyer på 70-75 fot helt i sandwich her til lands, og flere av disse er i ettertid forlenget til 90 fot. For tiden arbeides det med å prosjektere et fiskefartøy i sandwich med en lengde på 43 meter (drøyt 140 fot). Erfaringer fra så vel norske verft som internasjonale konseptstudier, indikerer at fiskefartøy i sandwich er cirka 50 prosent lettere enn tilsvarende fartøy i stål. De er også betraktelig lettere enn aluminiumsfartøy.

 

Flere fordeler
En rapport fra Fiskeriog havbruksnæringens forskningsfond (FHF) viser til flere fordeler med å lage store fiskefartøy i kompositt/sandwich. Vektreduksjonen fører til lavere drivstofforbruk, økt lastekapasitet og enklere manøvrering. Lettere bevegelser i sjøen kan redusere slitasjen på bruket ved fiske i dårlig vær.

 

Videre er vedlikeholdskostnadene lavere. Fartøyene hevdes å være ukompliserte å reparere, enkle å bygge om, og raskere og billigere å utruste. Sandwichmaterialene innebærer dessuten at fartøyet er ferdig isolert, og det vil ikke være problemer med kondensdannelse og fuktighet.

 

Økonomi og miljø
Komposittmaterialer er imidlertid en del dyrere enn stål. På den annen side kan vektreduksjonen gjøre det mulig å redusere størrelsen på motorer og drivstofftanker.

 

Rapporten antyder at konstruksjoner i kompositt og sandwich blir noe dyrere enn tradisjonelle stålkonstruksjoner, og at endelige kostnadsberegninger krever grundige livssyklusanalyser. På generelt grunnlag ser det imidlertid ut til at investering i kompositt/sandwich kan lønne seg i et to til fem års perspektiv.

 

Komposittog sandwichkonstruksjoner har også en miljøside. Det finnes i dag ikke noe tilsvarende marked for resirkulering av disse blandingsmaterialene som for stål og aluminium. I april 2008 ble det imidlertid startet et brukerstyrt innovasjonsprosjekt i regi av Norges forskningsråd for å lage et gjenvinningssystem for komposittmaterialer fra fritidsbåter. Resultatene fra dette prosjektet vil også være interessant i forhold til en fremtidig økt bruk av kompositt-/sandwichmaterialer i fiskefartøy.

 

Prosjektet
Prosjektet er gjennomført av SINTEF Materialer og kjemi. Norges Fiskarlag har vært prosjektleder på vegne av Fiskeriog havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

[/raw]