Det nye HACH 2100P ISO turbidimeter har den samme nøyaktighet, følsomhet og pålitelighet for feltanalyser som et laboratorieinstrument.


( 22.02.2008 )


[raw]

Det optiske systemet med to detektorer kompenserer for eventuell farge på prøven. Fluktuasjoner i lysforhold og spredt/tilfeldig lys kompenseres, slik at bruker oppnår pålitelige resultater, selv under vanskelige forhold.

HACH 2100P ISO benytter infrarødt lys som overensstemmer med krav etter EN ISO 7027. Med et måleområde på 0 til 1,000 NTU og oppløsning på 0,01 NTU, er 2100P ISO ekstremt tilpasset overvåkning, prosesskontroll og felt studier. Turbidimeteret leveres av Prosess-Styring AS i en solid transportkasse med alt nødvendig utstyr.

En ny dimensjon i fleksibilitet

DR 2800 Spektrofotometer åpner opp totalt for nye muligheter til systematiske vannanalyser. Som del i HACH LANGE systemet, som består av et fotometer, reagens og support, er dette robuste instrumentet ideelt til rutine analyser.
 
Brukeren velger parameter og metode som passer sitt behov for analyse. Alle testdata er forprogrammert i DR 2800 for maksimal brukerkomfort. Prosess-Styring AS leverer instrumentet også forprogrammert for fargetall etter NS. Evaluering av Kyvette test er det ultimate i enkelhet, kun innsett kyvetten – alt annet er automatisk. En laser identifiserer kyvetten fra dens strekkode. Når kyvetten roterer, blir den avlest 10 ganger. All avlesning som forstyrres av merker på kyvetten, elimineres automatisk. Måleresultatet vises øyeblikkelig i mg/l, alt dette uten at du behøver å trykke på en eneste tast!

Det er flere fordeler med DR 2800. Målinger kan utføres i et åpent kyvettekammer. Dette sparer tid. Interferens fra bakgrunnslys er eliminert med et innovativt optisk system. Det store bakbelyste grafiske berøringsdisplayet gjør betjeningen til en “barnelek”. En klar og opplysende organisert meny leder brukeren enkelt til målet, også brukermetoder kan programmeres enkelt og raskt.

Ute i felt, kan bakgrunnsbelysningen slåes av for å spare energi, dette tillater opp til 40 timers batteridrift. Den har også lagerkapasitet for 50 brukerspesifiserte tester og opp til 500 målte verdier. USB porten forenkler oppdateringer og data back up og gjør dette til en lynrask operasjon. DR 2800 leveres som et enkelt instrument eller som et komplett portabelt laboratorium. For nærmere informasjon kontakt: Prosess-Styring AS.

Sikre målinger av pH, oksygen, ledningsevne og Redox

HACH LANGE presenterer den nye HQD portable måleren og sensorer for elektrokjemiske parameter. Høy Kvalitet Digital (HQD) betyr: omfattende, integrerte, stabile målere med praktisk tilbehør, buffer løsninger og intelligente sensorer. Hva som gjør HQD spesiell er de nyutviklede INTELLICAL sensorene: Sensorene lagrer alle relevante parameter og overfører disse digitalt til måleren, som sikrer mot interferens. Andre nøkkelfordeler inkluderer kabellengder opp til 30 m, også for pH!
 
Etter kalibrering av sensorene kan de koples til forskjellige målere uten å repetere kalibreringen. Måleren kjenner igjen sensoren når den plugges inn og er øyeblikklig ferdig til bruk: ”Miks + Match”! HQD bruker den innovative driftfrie LDO teknologien, som gjør kalibrering, polarisering og bytte av elektrolytt unødvendig. HQD er enkel å bruke, med klar, leselig tekst på det belyste grafiske displayet. Den lettfattelige menystrukturen er brukervennlig og sikrer enkel, feilfri håndtering. Dette stemmer for enkle målinger, men også for mer komplekse måleoppgaver! For nærmere informasjon kontakt: Prosess-Styring AS

Smart ammonium sensor

NH4D sc ISE ammonium sensor fra HACH LANGE, med ny CARTRICAL® teknologi, er klart overlegen tilsvarende produkter. Alle sensorer er integrert i det kompakte CARTRICAL® sensorhode. NH4D sc er ideell for bruk i beluftningstanker og er en kost effektiv løsning selv for små anlegg. CARTRICAL® sensorhode er konstruert for langtids kalibreringsfri bruk. Den er også driftstabil, takket være det solide, integrerte pHD referanse elementet (differensial elektrode). Kryssfølsomhet mellom ammonium og kalium kompenseres automatisk. Faststoff interfererer ikke med målingen. NH4D sc utfører kontinuerlig direkte målinger uten behov for prøvepreparering.
 
CARTRICAL® sensorhode, som er gunstigere priset enn individuelle elektroder, og sikrer en problemfri håndtering. Kun fjern det gamle sensorhodet, plugg inn det nye, og legg inn koden. Ved at alle følerne i sensoren byttes samtidig, sikres nøyaktigheten. NH4D sc ISE kontrolleres med velprøvde SC kontrollere. Modellavhengig, kan opp til 8 forskjellige sensorer koples til en kontroller, integreres til eksisterende BUS system og/eller nettverk med flere SC kontrollere. For nærmere informasjon kontakt: Prosess-Styring AS.

Fotometer i lommeformat for feltbruk

Hvis du har problemer med å oppnå pålitelige måleresultater i felt, vil den nye
HACH POCKET COLORIMETER II være måleren for deg. Dette hendige instrumentet er lett (kun 230gr.), robust, vanntett ned til en meter i en time. Instrumentet flyter. Instrumentet måler med stor nøyaktighet, er enkelt å betjene og har et stort grafisk
display.

HACH POCKET COLORIMETER II leveres for opp til 35 vannanalyseparameter, for eksempel Klor, Jern, Kopper, Ammonium, Nitrat eller Fosfat. Instrumentet leveres fabrikkprogrammert for et eller to parametrer, slik at ytterligere kalibrering er unødvendig. Den forbedrede kvaliteten på det optiske systemet gjør at det er mulig med større måleområder. Brukerprogrammering kan leveres for første gang. Måleren leveres med en solid transportkasse som inneholder alt nødvendig for å utføre analysen. For nærmere informasjon kontakt: Prosess-Styring AS.

[/raw]