Elektronikkleverandøren Moltech AS i Ålesund kan se tilbake på en god avslutning av fjoråret og et godt første halvår i 2007. Og den positive utviklingen ser ut til å fortsette.


[raw]

Utskifting av en ny sonar trenger ikke ta mer enn et par dager, vel å merke om brukeren hadde samme merke tidligere. Dersom skifte til annen leverandør, tar det litt ekstratid med tilpasninger og strekking av nye kabler. Her er mannskap fra Moltech AS i sving med å installering av et nytt split beam ekkolodd (foto: Moltech).

 

Den nylig lanserte lavfrekvenssonaren fra Kaijo, er det alt solgt syv enheter av. Den færøyske ringnotsnurperen «carlton», danske «Kristine Veldenbo» samt norske «Haugagutt», «Selvåg Senior» og «Nordervon» er blant båtene som alt har tatt nyheten i bruk. Det opplyser en fornøyd daglig leder, John A. Molnes, til Kystmagasinet.

 

Da vi besøkte Moltech AS var også «Liafjell» i ferd med å få installert nyheten fra Kaijo. Det samme gjaldt de to nybyggene «Lunar Bow» og «Line Kristin», som er under bygging på henholdsvis Simek og Larsnes. De to sistnevnte vil få installert både høyog lavfrekvens sonarer og i tilegg strømmåler fra Kaijo. Ålesund-leverandøren har også Holland som et viktig marked. Det siste året er det solgt åtte lavfrekvens sonarer til store hollandske snurpere som opererer i internasjonalt farvann, blant annet utenfor Afrika-kysten.

 

Det er ikke noe mindre aktivitet på høyfrekvenssiden, heller tvert om. Moltech AS har i løpet av 2006 og 2007 solgt 28 høyfrekvenssonarer, både til norske, hollandske og skottske fiskefartøy. Leverandøren har også høstet stor respons på et nytt ekkolodd fra Kaijo, som ble lansert på Nor-Fishing i fjor. Loddet er så detaljrikt at det viser brukeren størrelsen på fisken. Foreløpig er det solgt 24 anlegg av dette slaget, hovedsakelig til fartøy i Norge og på Island. Blant de norske kjøperne er fabrikktrålerne på Møre dominerende. Men nyheten brukes også av garnbåter. Under fiske etter sei kan loddet for eksempel gi informasjon om at fisken er for liten til å sette ut bruket, og således spare fiskeren for feilsetting.

 

Moltech AS har også rettet blikket mot offshorenæringen, som for tiden opplever svært gode tider. Selskapet har så langt levert telekommunikasjonssystem til i alt 30 fartøy rundt om i verden, pluss en del annet utstyr, og målet er å øke satsningen mot denne sektoren. Moltech AS har i dag syv ansatte, og bemanningen har økt med en person siste året. Nå er det planer om ytterligere ekspansjon, i første omgang med en ny ansatt på salg.

[/raw]