Rapp Marine feirer 100 år. Rapp Marine er i jubileumsåret Nord-Norges største bedrift innen mekanisk industri med en omfattende internasjonal virksomhet.


[raw]

Rapp er i et nasjonalt perspektiv et viktig selskap, først i forbindelse med motoriseringen av den norske fiskeflåten, senere ved introduksjon av kraftblokken. Den revolusjonerte ringnotfisket i Norge.

 

– Nå er vår største utfordring arbeidsmarkedet. I fremtiden trenger vi flere kompetente folk, forteller markeds og kommunikasjonssjef, Tove Pettersen til Kystmagasinet.

 

I Rapp Marine gruppen har fiskerinæringen vært en av «grunnmurene» gjennom de første hundre år. Det har gått fra åre og mannskap til den fullmotoriserte flåte.

 

– I tidenes løp har det vært produsert en rekke ulike produkter, som Rapp har introdusert i markedet, som fiskepumper og kraftblokker, forteller Tove Pettersen. Og hun legger til:

 

– Vi har feiret 100 års jubileet internt. For ett år siden kjøpte vi fabrikken Rapp Zastava i Serbia med ca 120 ansatte. Der skal de også ha en markering av jubileet. Det samme vil skje i USA, forteller hun.

 

På samtlige kontinent

Rapp Marine er med sin internasjonale satsing representert på samtlige fem kontinent. Det gjør at selskapet har ca. 400 ansatte og en omsetning på 350 millioner kroner i 2006.

 

– Den kompetansen Rapp har opparbeidet i vinsjemarkedet vris nå over til et nytt marked, nemlig olje og offshore.  Rapp  Hydema  har utviklet en rekke produkter som vi tilbyr oljenæringen. Dette er produkter som først ble utviklet for fiskerinæringen, men som vi spesialtilpasser og videreutvikler til å kunne brukes innen olje, sier Tove Pettersen.

 

Noe av bakgrunnen for at Rapp Marine’s vinsjedivisjon nå  satser innen oljenæringen er at fiskeriene de senere år har stagnert og gått tilbake. Dermed trengte bedriften flere «bein» å stå på.

 

– Rappgruppen går  bra. Vi har gjort svært mye utviklingsarbeid de senere år, ikke minst i samarbeid med ulike kunder. Utvikling er noe vi setter av store ressurser til.

 

– Fremtiden?

 

– Fremtiden ser lys og spennende ut. 100 års historie er noen år på «baken». Verden blir mindre og mindre og det åpner seg nye markeder. Samtidig blir konkurransen stadig tøffere. Vi må som bedrift hele tiden være på hugget. Men, for all del, det er krevende men kjempeinteressant.  (skrevet over).

Ved bedriftene i Bodø jobber det mennesker fra Polen, Romania og flere andre land i en internasjonal arbeidsstokk. I fremtiden er vi avhengige av at byråkratiet ikke legger hindringer i veien for utenlandske arbeidere. Vi trenger dem, avslutter Tove Pettersen.

 

 

Rapp Bomek som produserer vårt andre hovedprodukter har nettopp gått til innkjøp av en laserskjærer til 6 millioner. Det er flere grunner til at Rapp Bomek har kjøpt laserskjæreren, en av dem er at bedriften sparer vel inn rundt fem årsverk på maskinen og disse er sårt tiltrengt andre steder i bedriften.

 

Tre epoker

Skal man forsøke å finne de store trekk i Rapps historie, kan man dele den inn i tre epoker. Første epoke 1907-1958/1959, var motorepoken. Markedet besto av den norske fiskeflåten som ved begynnelsen av forrige århundre talte flere tusen fartøy. Rundt 1910 var de fleste fiskebåter seildrevne eller rodde. Men, mannskraft på alle fiskeriers mor, det tusenårige Lofotfisket, skulle byttes ut med motorkraft. Rapp var tidlig ute i motoriseringen av fiskeflåten. Få tiår senere var seilkraft nærmest en saga blott. Mang en fiskebåt ble motorisert gjennom en totakter fra Rapp. Mye takket være Rapps generalagent i motorepoken, Ole Marhaug i Svolvær.

 

Andre epoke 1959-1978 ble kraftblokkepoken. En lisensavtale med det amerikanske firmaet «Marco» gav Rapp mulighet til å produsere og markedsføre kraftblokker (opphaler) til de skandinaviske fiskeriene. Uten denne lisensavtalen ville sannsynligvis ikke Rapp ha eksistert i dag. Med kraftblokken ble Rapp innført i bruken av høytrykkshydraulikk, noe som virkelig var fremtiden. I 1968 lyktes det Rapp å sikre en kontrakt med Sovjet på leveranse av fiskepumper, til en verdi av 4,5 millioner kroner. Inntil da var dette den største enkeltordren i Rapps historie.

 

Kraftblokk

Den tredje epoken, mangfoldighetens epoke. Etter et eierskifte på slutten av 70 tallet inntok Rapp 80-tallet med nyvunnet optimisme. Blikket ble vendt over kjølen, nærmere bestemt mot vestkysten av USA. Krabbefisket i Alaskaområdet lokket til seg båter. I 1981 etablerte Rapp Hydema kontor i Seattle. Rapps USA representanter forteller om Klondyke tilstander hvor kundene stod i kø for å motta Rapps tjenester.

 

Refinansieringen på slutten av 70-tallet gjorde sitt til at Rapp igjen kunne se fremover. Rapp Marine AS er i dag et lokalt eid selskap med hovedkontor i Bodø.  På begynnelsen av 80 tallet kom Rapp Bomek inni Rappfamilien og med de gjorde gruppen stor suksess i Nordsjøen. De siste årene har Nordsjøen vært en lukrativ arena for gruppen med sin satsing på branndører, i dag finner vi ca. 5000 Rapp dører ved installasjoner i Nordsjøen.

 

Rapps hovedvirksomhet har de siste årene dreid seg om produksjon, utvikling og salg av vinsjer og branndører. Selskapet har etablert seg i Serbia, Brasil og Kina. Dette gjør at man er etablert i samtlige verdensdeler. Satsingen på offshore har aldri vært større. Etter mange år med stagnasjon innen fiskeri trengte bedriften flere ben å stå på. Det har man i dag og står sterkt rustet for fremtiden. Organisasjonen og produkter står sterkt i dagens markeder. Det ønsker vi at de skal gjøre i fremtiden også. Rapp Marine er beredt til å gå inn i de neste 100 år.

 

 

 

 

 

 

 

Betydelig suksess

 

Den første motoren var kjent som en solid motor til datidens fiskebåter. Omkvedet var at man kunne stole på «Rappen».

 

Historien om Rapp har også et industrihistorisk og distriktsmessig aspekt ved at det er den eneste bedrift som er flyttet fra Oslo til Nord-Norge og med betydelig suksess.

Dets betydning for utviklingen av lokalsamfunnet i Nordland kan neppe overdrives.

 

Mens de første 50 år var preget av stabilitet med hensyn til kjernevirksomheten, kom den neste 25 år til å bli preget av store svingninger, spesielt innen produktspekteret. For de siste 25 år har morselskapet hatt en stabil utvikling.

 

Rapp Marine gruppen står i jubileumsåret foran mange spennende nyutviklinger en av de aller største satsingene er:

 

Elektrisk, væskekjølt vinsj som Rapp Hydema har utviklet og tatt patent på.

– En voldsom miljøforbedring. Nå fjerner vi farene for oljelekkasje og de ansatte blir mindre eksponert for en potensielt giftig hydraulikkolje, sier Tor S. Andersen, konserndirektør for vinsjedivisjonen i Rapp.

 

Hivkompensering:

– Kort fortalt betyr det en vinsj som sørger for at ROV-buret som henger i enden av vaieren står i ro selv når båten beveger seg i grov sjø. Det kritiske er når ROV skal inn og ut av ROV-buret. ROV-buret er ved hivkompensering ikke påvirket av båtens bevegelse. Når du skal holde kontroll på en fjernstyrt undervannsrobot er det gull verdt at vinsjen sørger for maksimal stabilitet.

 

Historien:

Fra AS Motoren Rap – Rapp Fabrikker AS – Rapp Hydema AS til dagens Rapp Marine AS. Selskapet ble registrert i handelsregisteret i Kristiania under det ærverdige navnet ”Aktieselskapet Motoren Rapp”, 17. april 1907. I dag består Rapp Marine gruppen av bedriftene: Rapp Hydema (Bodø), Rapp Bomek (Bodø), Rapp Hydema Syd (Fredrikstad), Rapp Pyrotec (Kapp, Gjøvik), Rapp Ecosse (Skottland), Rapp US (Seattle, USA), Ross Nor (Russland) Unifab (Bodø), Rapp Iberia (Spania), Rapp Zatstava (Serbia) og de to nyeste etableringene i Brasil og Kina.

 

Kunder som har fulgt selskapet gjennom årene:

Ytterstad, R.J Ærvik (Herøyhav), Br. Møgster (Hardhaus), Hansen Dahl, Andreassen Rederi, Br. Bakken, Br. Meløysund og mange flere har stått trofast sammen med selskapet og bidratt til at Rapp står der vi er i dag.

 

Omsetning 2006: 355 millioner kroner. Resultat før skatt: 9,2 millioner.

[/raw]