Nogva Motorfabrikk AS feirer to bursdager dette året. Ved hovedanlegget i Søvik er det 95 år siden den første aktiviteten startet, mens det er 30 år siden avdelingen i Svolvær ble etablert.


( 02.02.2008 )


[raw]

Daglig leder Kjell Norvoll er mektig stolt av bedriften, som har endret seg fra å være en liten bygdesmie til i dag å fremstå som en internasjonal teknologibedrift.

 

Bedriften er fortsatt opptatt av utvikling. De siste årene er det investert 40 millioner kroner i bedre anleggsfasiliteter både for ansatte og kunder ved hovedavdelingen i Søvik. Innvendig er lenge etterlengtede, nye kontorer snart innflyttingsklare, mens en stor hall på 42 meter lengde, 23 meter bredde og 22 meter høyde er i ferd med å bli ferdigstilt på den sørlige delen av kaianlegget. Anleggsfolk er også godt i gang med et sidebygg til hallen. Det er i to etasjer og har målene 42×15 meter.

 

Satser på arbeidsmiljø

-Investeringene er i første rekke en fysisk tilpasning til et bedre arbeidsmiljø for de ansatte. I den nye høyhallen kan vi løfte opp båter på inntil 20 meters lengde. Kranen løfter 120 tonn. Det betyr at vi heretter kan gjør service og installasjoner under tak i en lukket hall, beskyttet mot kulde, vind og nedbør. Det er et stort fremskritt for bedriften, og betyr også at vi fremstår som langt mer attraktive når det gjelder rekruttering i et stramt arbeidsmarked, sier Kjell Norvoll.

 

Det er laget en liten u-formet lagune i forkant av høyhallen, hvor båter kan seile inn og legge til kai for service eller annet arbeid, og ha samme beskyttelse mot vær og vind. I sidehallens første etasje blir det en ren serviceavdeling, mens det i etasjen over blir rom for tekniske spesialfunksjoner, et par hybler for kunder og trimrom for ansatte. Hele anlegget vil stå ferdig i løpet av våren. Denne nysatsningen ved Nogva Motorfabrikk AS  i Søvik omfatter også et nytt kaianlegg, som sto ferdig for tre år siden.

 

Dobling av omsetning

Nogva Motorfabrikk AS har opplevd en rivende utvikling de siste årene, med en dobling av omsetningen på få år. Den høye aktiviteten på oljesektoren er en viktig bidragsyter i så måte, og den positive trenden ser ut til å fortsette. Motor og gir leverandøren på Søvik er en stor aktør på leveranser av ulike typer aggregater til offshorefartøy. Men de har langt fra glemt fiskerisektoren, som tradisjonelt har vært bedriftens hovedlevebrød fra etableringen for 95 år siden og frem til i våre dager. Leveranser av fremdriftsanlegg til sjark- og kystfiskeflåten står fortsatt for nær halvparten av omsetningen. -Selv om et hett marked har vært en viktig bidragsyter til den positive utviklingen, er det i første rekke våre 50 medarbeiderne i Søvik og Svolvær som har hovedæren for dagens status. Disse finnes det ikke maken til, og vi er flinke til å løfte i flokk, forteller en godt fornøyd daglig leder Norvoll.

 

Gemyttlig tone

På vår omvisning rundt i de ulike avdelingene av bedriften, fra nyoppsatte lagerhaller fulle av motorer til verksted og serviceavdeling med stor aktivitet, registrerte vi at tonen mellom ledelse og de som arbeider på gulvet, var meget godt. Samtalene foregikk i en gemyttlig tone, og Kjell Norvoll hadde en god dialog med alle. Det er trolig slik det må være om man skal få alle til å løfte i flokk.

 

Nogva Motorfabrikk AS har som hovedaktivitet salg, service og montering av motorer. Og en av suksessfaktorene til bedriften er blant annet motormerkene de fører. Scania er et kjent og høyt respektert merke for alle fiskere, både som fremdriftsmotor og strømaggregat. Det samme er Nanni, John Deere og MTU. Når dette så kompletteres med Nogva Motorfabrikk sine egenproduserte gir og propellanlegg, er det en annen av hemmelighetene til bedriftens suksess. De kan i dag levere moderne og høyteknologiske motorer fra 10-2.500 hk. De største aggregatene er av merket MTU.

 

Høy leveringsgrad

-Vi har utviklet oss i takt med utviklingen i motorbransjen. Den høye aktiviteten i offshoremarkedet har bidratt til at vi i en periode har levert mer aggregater enn fremdriftsanlegg. Men dette går i bølger, og situasjon blir trolig motsatt om få år, ikke minst med tanke på gode tider i fiskeflåten og en forventet økt nybyggingsaktivitet når det gjelder kystfiskeflåten. Vårt viktigste konkurransefortrinn er i dag leveringsgrad og service. Vi har rundt 200 motorer på lager, og i en normal situasjon vil det være hjelp å få omgående, både når det gjelder levering av motor og service, forteller Norvoll.
Nogva Motorfabrikk AS  har også leveranser av motorer utenlands, både til norske fartøy som bygges i utlandet og til utenlandske kunder. Vietnam har tradisjonelt vært et viktig marked for bedriften. I en periode på noen år solgte de fremdriftsmotorer til fiskeflåten i landet for mer enn 30 millioner kroner. Vietnam og andre land i Østen vil fortsatt være et viktig marked for Nogva Motorfabrikk AS .

 

Eksporterer til Sverige

Vi spurte Kjell Norvoll om hvordan det kan ha seg at bedriften han leder kan gjøre slik suksess på eksportsiden med anlegg der basismotorene blir importert fra andre land. Norvoll slår med en gang fast at det er totalløsningene som gjelder, hvor en basismotor blir utstyrt med bedriftens eget overvåkningssystem, gir, aksling og propell. Det kan for eksempel nevnes at bedriften i Søvik er en stor eksportør av Scania-anlegg til denne motorens hjemland, Sverige.

Nogva Motorfabrikk AS har mange gode år bak seg, hvor omsetningen har økt med 30 prosent fra år til år. I 2007 omsatte bedriften for 145 millioner kroner, og det er lite som tyder på en dipp i aktivitetsnivået i den nærmeste fremtid. Han regner med minst to år til med høyt tempo i oljesektoren, før markedet flater litt ut. Når det gjelder fiskeri er optimismen stor, spesielt på nybygging, som tidligere nevnt.

 

Nogva Motorfabrikk AS så dagens lys 18. Juni i 1913. Det var produksjon av motorer som var forretningsideen den gang, og Nogva-motorer ble produsert helt frem til 1967. Da var det definitivt slutt med denne delen av aktiviteten, fordi det var umulig å konkurrere med de store internasjonale aktørene på dette området. I følge Kjell Norvoll ble motorproduksjonen innstilt i rett tid, og det har i ettertid vist seg at omleggingen til leveranser av komplette fremdriftsanlegg og aggregater med importerte basismotorer har vært riktig satsning.

[/raw]