Scanmar har lansert flere nyheter i det siste, blant annet en løsning som gir nøyaktige ekkolodd data og informasjon om avstand mellom dørene under tråling, selv om dybde og variasjoner i vanntemperatur er stor.


[raw]

Kystmagasinet har tatt en prat med Henning Skjold-Larsen i Scanmar. Denne alltid engasjerte gründeren av selskapet gjorde oss oppmerksom at alle ekkolodd i utgangspunktet viser feil dybde. Årsaken er at lydhastigheten i vann varierer dels betydelig med temperaturen i vannet. Selskapet har lansert løsninger som tar hensyn til dette og gir mer nøyaktige ekkolodd data.

 

Mange er klar over denne feilvisningen, men det som er mindre kjent er at endring i lydhastighet også har betydning for måling av døravstand under tråling. De virkelige verdiene kan i mange tilfeller variere med 10-20 meter. Scanmar har nå utviklet en perfekt og enkel løsning på dette problemet, en løsning som det også er søkt patent på.

 

I følge Skjold-Larsen er dette med at lydhastighet i vann endrer seg med temperatur (samt dybde og saltinnhold) et kjent problem for de fleste fiskere. Ekkolodd og andre instrumenter er vanligvis satt til 1.500 meter per sekund, men kan som regel endres i oppsettet til instrumentene. Et problem er å vite dybde og tykkelse på de ulike vannsjiktene etter hvert som man beveger seg ned i dypet.

 

-På grunt vann betyr ikke dette så mye for ekkoloddataene, men på dypere vann er det viktig. Dette med lydhastighet og vanntemperatur er årsaken til at fiskere ikke har den nytteverdien av kartplottere som de skulle hatt. Spesielt er det årsaken til at 3D plotting av bunnen ikke kan utnyttes i særlig grad, i følge gründeren, som også streker under at det samme gjelder for tråling på dypt vann, og spesielt når det er snakk om døravstand.

 

Scanmar har utviklet en enkel, men svært kreativ løsning på problemene med angivelse av nøyaktig døravstand når dybden og variasjonene i vanntemperaturen er stor. Temperatur og dybde funksjoner er ofte kombinert i de nye multifunksjonelle sensorene. Under skyting blir temperaturprofilen logget, og ekkolodddata som vises i Scanmar skjermen blir korrigert for den virkelige temperaturprofilen. Omtrent det samme gjøres for korreksjon av døravstand. Men denne vil kontinuerlig korrigeres etter hvert som temperaturen endrer seg på bunnen under tauing.

 

-Mange fiskere har erfart at tråldørene vises i ekkoloddet enten over eller under bunnen. Dette skyldes unøyaktigheten i ekkoloddet grunnet endring av lydhastighet i vannet. Korreksjonene gjøres både i sensorene og i broenheten. Den nye programversjonen for broenhetene, ScanBas og ScanMate har en versjon som korrigerer for endringer i lydhastighet. Programversjonen kan også håndtere eldre Scanmar sensorer. Denne løsningen kan også bli et viktig element i selskapets nye posisjoneringssystem som er under utvikling, opplyses det fra Scanmar.

[/raw]