DEL

Under den pågående militærøvelsen Cold Response 2009 vil det i perioder bli utført forsøk med tilsiktet forstyrring, jamming, av signalene fra Navstar Global Positioning System (GPS). Dette har betydning for GPS-brukere i Nordland og Troms, informerer Kystverket.


( 19.03.2009 )

[raw]

GPS-brukere må i perioder påregne redusert eller ingen tilgang på GPS-signaler i tiden 17.-25. mars 2009 i området 68ºN til 72ºN / 15ºØ til 20ºØ, til svenskegrensen.

 

Forsvaret skal i forbindelse med en øvelsen Cold Respons forsøke å jamme GPS-signaler. Dette skal gjennomføres med vektlegging på sikkerhet og med færrest mulig ulemper for sivile brukere av GPS, skriver Forsvaret i en pressemelding.

 

Jammingens hensikt er å forberede og øve militære avdelinger på situasjoner hvor GPS-systemet helt eller delvis ikke fungerer som forutsatt.

 

Dersom det skulle det oppstå situasjoner som nødvendiggjør tilgang på GPS kan forsøkene stanses ved å kontakte vaktsjef FOHK/SJØOPS på døgnbetjent tlf. 5134 3830 eller 5134 3833.

 

Sivile brukere som ønsker nærmere informasjon om prøvene kan henvende seg til FOHK/LUFTOPS: major Øystein Skar, tlf 5134 3761 / 5134 3727.

 

Øvelse Cold Response avvikles fra 16. til 25. mars. Omlag 7500 soldater fra 14 nasjoner vil delta på øvelsen.

 

Jammingen vil også påvirke Kystverkets DGPS-sender på Andøya. DGPS-tjenesten i dette området blir derfor koblet ut i den aktuelle perioden.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.