-Vi opplevde brukbare tider i fiskeriene frem til 2002. Deretter fikk vi noen dårlige år med nedgang i aktivitet og salg. I oppdrettssektoren var det nærmest snakk om kollaps. Vi opplevde fullstendig tørke i ordretilgangen og måtte gjennom en omstilling. Etter hvert har aktiviteten kviknet til igjen. 2006 var preget av oppgang både på fiskeri, oppdrett og offshore, og det samme gjelder for 2007. Det sier Per Ringstad, avdelingssjef for ringnot ved MøreNot AS på Søvik i Haram kommune.


[raw]

Kystmagasinet har besøkt denne tradisjonsrike produsenten av fiskeredskaper og utstyr til havbruksnæringen i Norge. Hovedvirksomheten ligger på Søvik. Innenfor konsernet MøreNot Holding AS finner vi åtte datterselskaper hvor eierandelen er fra 52 til 100 prosent. Dyrkorn AS, MøreNot Skjervøy AS, MøreNot Egersund AS, Hammerfest Notservice AS, Karmsund Redskap AS, Erik Foss & Sønner AS og Campell River Netloft Ltd i Canada hører til blant disse i tillegg til selve MøreNot AS. Videre finnes det seks andre selskaper hvor MøreNot Holding AS har mindre eierandeler fra 33-50 prosent. Disse er: H.G. Oppdrettsservice AS, Øksningan Notbøteri AS, Heinessund Bøteri AS, Timm AS, Net Service Shetland Ltd og Sjøvelar ehf på Island.

 

Beste år noensinne

2006 ble det beste året i MøreNot AS sin snart 60 år lange historie. Omsetningen økte med 25 prosent fra 2005 til 232 millioner kroner. Driftsresultatet var på 18 millioner, også det høyt over 2005 resultatet. Omsetningen i 2005 var på 184 millioner mens resultatet den gang ble på rundt 12 millioner. MøreNot Holding AS hadde i 2006 et resultat på 26 millioner av en omsetning på 379 millioner. I følge Ringstad er det i hovedsak offshore, oppdrett og trål som har hovedæren for den gode utviklingen i MøreNot AS. Utviklingen har fortsatt på samme høye nivå i inneværende år i alle sektorer.

 

MøreNot AS ligger i en kommune hvor det er lange tradisjoner når det gjelder produksjon av garn og tau. Opprinnelsen til selskapet ligger mer enn 100 år tilbake i tid, mens det moderne MøreNot er fra slutten av 40-tallet. Ringstad og Hildre er de opprinnelige gründerfamilienavnene, og Per Ringstad er en av etterfølgerne. Han har sett store forandringer i fiskeristrukturen de siste tiårene, både på flåtesiden og ved virksomhetene i land. Det blir stadig lengre for fiskefartøyene å gå for å få reparert en not, trål eller annen redskap og stadig mer av ekspertisen langs kysten på redskaper er i ferd med å forsvinne. Men avdelingssjefen har for lengst innsett at det er vanskelig å gjøre noe med den utviklingen.

 

Har egenproduksjon

Redskapsprodusenten produserer ikke selv i utlandet, men importerer en god del produkter som tau, nett og garn fra Kina og andre land i Østen. Men selskapet har beholdt noe av sin egenproduksjon. I deres moderne notfabrikk på Hildre (10 minutters kjøring fra Søvik) blir det produsert store mengder notlin til notbøterier langs hele norskekysten. Noe går også til eksport. I tillegg benytter MøreNot AS seg av egenprodusert notlin i de ringnøtene som monteres i Søvik. Det kan også nevnes at selskapet er blant de ledende leverandørene av notlin til oppdrettsnæringen. De er også de eneste som lager nøter av Dyneema-fiber. Fra de moderne maskinene i fabrikken på Hildre produseres det både knuteløs, raknefritt notlin og knutenotlin. Denne virksomheten har i dag 24 ansatte.

 

Mens vi snakker om oppdrett kan vi fortelle at MøreNot AS alltid har vært kjent for å sette kvalitet fremst. Det har resultert i at bedriften ble den første fiskeredskapsprodusenten i Norge, og en av de få i verden, som fikk et kvalitetssikringssystem etter NS-ISO 9001:2000. Dette har de mange oppdrettskundene i innog utland vist å sette pris på. MøreNot AS har for lengst definert oppdrettsnæringen som et satsningsområde, og bedriften mener næringen har et enormt potensial både nasjonalt og internasjonalt. De har vært med helt siden den spede begynnelse på 70-tallet, og har utviklet seg til å bli en betydelig leverandør til de ledende nasjonene innen laksog ørretoppdrett. MøreNot AS tar også mål av seg til å være med på utviklingen av det utstyr som kreves for å få til kommersielt oppdrett av nye marine arter.

 

Roser norske garnfiskere

Garn er et annet stort virksomhetsområde ved MøreNot AS, og bedriften er i dag den klart største leverandøren av garn og garnutstyr til fiskerinæringen i Norge. De har også det største og mest komplett garnlageret, noe som gir mulighet til rask levering over hele landet. Redskapsprodusenten var tidlig ute med flyteline til garn, og de er i dag kjent for å ha verdens beste produkt på dette feltet, line som tåler hele 800 meters dyp uten å miste flyteevnen.

 

Garnfiskeriet er kanskje ikke den fangstmetoden som har fått flest hedersord de siste årene, og spesielt ikke når det gjelder overstått bruk, mistede garnlenker og kvalitet på fangsten. Per Ringstad synes dette er et urettferdig rykte. Han mener norske garnfiskere er veldig flinke til å kvalitetssikre bruket slik at de ikke mister det. Og om så skjer er de flinke å sokne garna opp igjen raskt. Avdelingssjefen mener det er mye positivt med garnfiskeriet, blant annet at garn er blant de få redskapene som er i stand til å selektere fangsten.

 

Eier linespesialist

MøreNot er også aktive på linefronten, gjennom den 100 prosent eide linespesialisten Dyrkorn AS i Ålesund. Denne bedriften er i dag en ledende leverandør av svivelliner. Selskapet har produksjon av liner og tauverk både i Ålesund og i Fosnavåg. Ved å rasjonalisere og effektivisere produksjonen optimalt, har Dyrkorn et produkt som gjør leverandøren i stand til å konkurrere med utenlandske aktører både når det gjelder pris og kvalitet. Bedriften har valgt å beholde produksjonen av svivelliner i Norge. Dette for å beholde den ekspertise som skal til for å gi kunden det produktet de vil ha, med den kvaliteten de forventer å få.

 

Når det gjelder trål skreddersyr MøreNot AS tråler, sekker og tilhørende gearutstyr til denne flåtegruppen. Bedriften jobber hele tiden hardt for å være ledende i markedet, og de legger ned store ressurser i kontinuerlig produktutvikling. Kundene på trålsiden finnes blant fabrikk-, ferskfisk og reketrålere i alle landene rundt Nordsjøbassenget, så vel som i mer fjerntliggende land.

 

Offshore viktig

Når det gjelder offshore og oljeindustrien er dette et langt nyere marked for MøreNot AS enn tradisjonelle fiskeredskaper. Det er likevel mange år siden bedriften så at dette var et marked å satse på. Det er heller ikke alltid den store forskjellen mellom leveransene til trålflåten og offshorenæringen. De så tidlig en etterspørsel etter Dyneema tau, og MøreNot startet produksjonen av det spesielle tauet alt for ti år siden, under navnet Plexus 12S.  Det kan nevnes at produktet har den fordelen at det er lett og fint å jobbe med, er utrolig sterk i forhold til tykkelsen men er også i en høyere prisklasse enn vanlige tau. Bruksområdene for Plexustau  er også blitt flere på trålsiden og ringnot.

 

Det er ikke lenge siden MøreNot AS kunne notere seg for en viktig kontrakt til verdens største seismikkskip. Rett før ferien sendte bedriften av gårde en stor leveranse av blant annet «super wide ropes» til MV «Geo Celtic». Tauet er bedriftens Dyneema tau – 40 mm Plexus 12 S med Dyneema kappe og med Dyneema fiber fering på deler av taulengden. Samtidig sendte MøreNot AS av gårde kappeflettet elektronikk kabel som skal brukes ved bunnundersøkelser av Petromaker. Dette har Plexus 12 S sidetau og Polyester kappe. Verdien av ordren er på rundt tre millioner kroner.

[/raw]