Danske Nanoil har fått agenturet på et patentert, koreansk system som gir 15 prosent besparelser i drivstofforbruket og som reduserer NoX-utslippene med 60 prosent. Det skjer ved at 40 prosent vann tilsettes drivstoffet. Blandingen av drivstoff og vann emulgeres, og resultatet blir et høyverdig drivstoff.


( 05.01.2010 )


[raw]

Normalt vil vann og drivstoff separere, men på grunn av en unik utnyttelse av et høyhastighets magnetfelt system, er det mulig å dele opp vann og drivstoff til partikler av sub-mikro størrelser og forene disse gjennom et additiv.

 

– I Europa er dette noe nytt, mens det i Korea finnes en rekke skip som allerede har systemet installert. Virkning og besparelser er godt dokumenter gjennom omfattende tester av koreanske forskere. Prisen for en installasjon som dette, på et havgående fiskefartøy, vil ligge på rundt 1,5-2 millioner kroner, avhengig av størrelsen på fartøyet. Investeringen tjenes inn igjen i løpet av ett år, bare i spart drivstoff. Da er ikke NoX avgiften tatt med i regnestykket, sier salgsdirektør Magnus Fossheim i Nanoil.

 

Fossheim streker under at det emulgerte drivstoffet opprettholder en stabil tilstand i minst seks måneder. Den ferdige blandingen gir motoren er renere forbrenning, og der av de nevnte besparelser i NoX og forbruk. Selve installasjonen som må gjøres om bord i et skip for overgang til denne type drivstoff, er ikke plasskrevende, og systemet har en kapasitet for emulgering på 5-260 tonn i døgnet. På et fiskefartøy på rundt 60 meter vil en passelig installasjon ha en kapasitet på 10-20 tonn i døgnet.

 

-Dette er noe helt nytt innenfor drivstoffteknologi, og vi ser et stort potensial for salg av løsninger. Viskositeten på det ferdige drivstoffet blir litt annerledes, men det er ikke nødvendig å gjøre endringer på motoren for å kunne ta denne blandingen i bruk. Det emulgerte drivstoffet gjør at motoren får litt mindre effekt, en reduksjon på rundt fem prosent. Men med tanke på besparelsene er ikke det all verden, synes Magnus Fossheim i danske Nanoil, som holder til i Aalborg.

 

Systemet skal nå installeres om bord i en tråler fra Hirtshals for uttesting. Testperioden blir på rundt to måneder. Selskapet har også et anlegg på land som kjører med dette drivstoffet.

[/raw]