DEL

Fra 1. januar 2009 vil det bli enklere å ringe til Inmarsattelefoner. Inmarsat har nå samkjørt lyd og dataoverføringstjenester som BCAN, FleetBroadband og SwiftBroadband og fjernet geografiske grenser. Inmarsat sine tjenester har blitt enklere og mer brukervennlige.


( 12.11.2008 )

[raw]

Mens du før måtte holde rede på forksjellige prefiks avhengig av hvilken Inmarsattjeneste du hadde behov for, eller hvilket havområde et fartøy befants seg, kan nå alle Inmarsat kunder nås ved å slå kode for land + 870 etterfulgt av Inmarsat mobil nummer uansett hvor i verden kunden befinner seg. For fiskefartøyer har dette normalt ikke vært et stort problem da de har vært operative i begrensede områder. Men fro fartøyer som for eksempel fisker i Antarktis deler av året, eller driver fiske i ulike internasjonale farvann deler av året, er dette positive forenklinger.

 

Prefikset + 870 erstatter de tidligere ulike prefiksene til disse tjenestene::

–         Fleet 33

–         Fleet 55

–         Fleet 77

–         Inmarsat B

–         Inmarsat M

–         Mini M

–         Inmarsat GAN

–         Classic Aero

–         Swift 64

–         IsatPhone

–         FleetPhone

 

Alle disse tjenestene unntatt Classic Aero er alle operative på det nye prefikset. Classic Aero skal være operativt i løpet av kort tid.

 

Fra klokken 24.00 GMT, 31. desember i år vil de fire prefiksene som har blitt brukt for ulike havområder, (+871, +872,+873 og +874) ikke lenger fungere.

 

Mens du tidligere måtte vite i hvilket havområde et fartøy befant seg for å kunne få kontakt, sørger Inmarsat nå for at du oppnår kontakt uansett hvilket havområde fartøyet befinner seg i ved å bruke det nye prefikset +873.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.