DEL

Et nytt faktaark beskriver hvordan oppdrettere kan bruke et digitalkamera og en PC for å bestemme notlinets soliditet og trådtykkelse.


( 30.10.2009 )

[raw]

Soliditeten til notlinet er avgjørende for dimensjonering av oppdrettsanlegg, men vanskelig å fastslå siden notlinet er så mykt. Et skyvelære vil gi forskjellig resultat avhengig av hvor hardt du klemmer.

 

Det nye faktaarket beskriver hvordan man kan bruke et digitalt kamera og en PC til å finne soliditet og trådtykkelse for notlinet. I tillegg trengs en linjal, en ensfarget og matt bakgrunn som gir god kontrast til notlinet, og et bildebehandlingsprogram til PC-en. Faktaarket går gjennom de nødvendige stegene i gratisprogrammet Gimp.

 

Beregning av soliditet og trådtykkelse
Notlinets soliditet er et mål på hvor mye av notarealet som dekkes av lin. Soliditeten kan bestemmes i bildebehandlingsprogrammet ved å konvertere et bilde av notlinet til to farger, og lese av en verdi i et av programmets vinduer (“prosentil” i histogramvinduet).

 

For å bestemme trådtykkelsen, må bildet inkludere en linjal som kan brukes for å fastslå bildets skala. Deretter kan bildebehandlingsprogrammets verktøy brukes for å måle trådtykkelsen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.