Bjørge Steinco Moland AS, en ledende aktør innen automasjonsløsninger til det internasjonale marinemarkedet, har kjøpt opp Megacon sin PMS virksomhet. Gjennom dette oppkjøpet forsterker Bjørge sin posisjon i marinemarkedet.


[raw]

Bjørge Steinco Moland AS er et heleid datterselskap av Bjørge AS. Som et ledd i selskapets plan for det internasjonale marinemarkedet, kjøpte Bjørge Steinco Moland AS den 1. januar 2008 Power Management System (PMS) virksomheten fra norske Megacon. Avtalen innebærer oppkjøp av all PMS-virksomhet fra Megacon og innbefatter også utvikling av neste generasjon PMS. Bjørge Steinco Moland AS er en ledende leverandør av egne skjermbaserte automasjonsløsninger til den internasjonale skipsflåten, der all utvikling, prosjektering og produksjon utføres i Norge. Bjørge Steinco Moland har nylig etablert representasjonskontor i Shanghai og eget salgskontor i Nederland.

 

– Vi er inne i en sterk vekstfase og har ambisjoner om å bli den raskest voksende automasjonsleverandøren i det internasjonale marinemarkedet. Denne transaksjonen har styrket vår posisjon og gir oss muligheter til ytterligere å øke våre markedsandeler. Vår omsetning er nesten tidoblet de siste ti årene og vi fortsetter å vokse. Det er stor optimisme og aktivitet i det internasjonale skipsbyggingsmarkedet og vi ønsker å surfe videre på denne bølgen, sier Finn Inge Langeland, som har ansvaret for marineautomasjon i Bjørge.

 

Bjørge ASA kjøpte opp AS Steinco i 2000 og videre Scana Moland AS i 2002. Dette var to selskaper med lang fartstid innen marineautomasjon som gikk fra å være konkurrenter, til å samle krefter for å styrke seg internasjonalt. Systemet som nå danner kjernen i automasjonsvirksomheten, SMARTTMChief II, var ferdigutviklet i 2002 og første system idriftssatt tidlig 2003. Gjennom årene har selskapet levert automasjonssystemer til mer enn 3000 fartøy over hele verden.

 

– Det var riktig tidspunkt for oss å selge, og vi er svært fornøyd med avtalen med Bjørge. Vi har vært nøye med å finne en kjøper som vi har tillit til og som kan videreutvikle produktet og renommeet på best mulig måte, slik at vi kan konsentrere oss om kjernevirksomheten i Megacon, sier Asbjørn Geber, grunnlegger og styreformann i Megacon AS. 

 

Varemerket Megacon vil kunne benyttes fritt av Bjørge i sin videre PMS-satsning. Partene er enige om at kjøpesummen ikke skal offentliggjøres.

 

Bjørge er et teknologiselskap med lang erfaring som leverandør til oljeog gassmarkedet. Selskapet representerer noen av verdens ledende leverandører innen flere av våre produktområder og satser betydelig på utvikling av egen teknologi.
Bjørge skreddersyr totalløsninger for pumper, ventiler, fiskal måling, instrumentering, automasjon, overvåking, brannog gassdeteksjon og slukkesystemer, samt avansert overflatebehandling og vedlikehold / modifikasjoner av kran & løfteutstyr. Bjørge har 450 ansatte.

 

Bjørge kjerneverdier er Trivsel, Ansvarlighet, Kreativitet og Konkurransedrevet. Megacon (Electronic Control & Instrumentation) var grunnlagt i 1974 og har en solid posisjon som leverandør av avanserte teknologi løsninger internasjonalt. Selskapet utvikler, prosjekterer og produserer teknologi systemer for marine og landbasert industri.

[/raw]