Nøkkelen til et tryggere tråldekk er ikke først og fremst bedre teknologi. I stedet må det fokuseres sterkere på “det menneskelige element”: bedre HMS-opplæring, bedre risikokartlegging og bedre rutiner, melder FHF.


( 28.04.2008 )


[raw]

På oppdrag fra Fiskeri- og havbruks- næringens forskningsfond (FHF) har SINTEF Helse analysert forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) i trålerflåten. Forskerne fant det de betegner som meget høye skadetall og svært høy skaderisiko. Vanlige skader er blant annet slag-, klem-, fall- og kuttskader. Medisinen de foreskriver er heldigvis relativt enkel og rimelig: Satsing på kompetanse, rutiner og arbeidsmiljø.

 

Fra risikoanalyse til tiltak
I rapporten foretar forskerne grove risikoanalyser av typiske arbeidsoperasjoner på trålfartøy, og viser deretter hvordan skaderisikoen kan reduseres. Arbeidsoperasjoner som dekkes er inntak av trål og fangst, sløying av fisk, pakking av frossenblokker, lasting, fylling og stabling i fryserom, samt reparasjon og vedlikehold av trålutstyr.

 

To eksempler på mulige skadehendelser ved inntak av trål og fangst, er at det slår sjø inn på dekket gjennom trålslippen, eller at noen faller over bord gjennom trålslippen. Aktuelle tiltak kan være å bruke sikkerhetsline, bruke flytevest i sjøgang eller innføre rutiner der skipper/styrmann gir beskjed til mannskapet når det oppstår fare for at det slår sjø inn på dekk. Slike forslag bør prioriteres ut fra hvor hyppig risikoen oppstår, hvilken konsekvens hendelsen vil ha, hvilken nytteverdi det foreslåtte tiltaket har, og hva kostnaden vil bli.

 

HMS er lovpålagt
Det er verdt å merke seg at slikt HMS-arbeid ikke er frivillig. Dagens forskrifter krever at det foretas sikkerhets-/risikovurdering av arbeidsoperasjonene og arbeidsplassene om bord. Videre skal det vurderes hvilke tiltak som behøves for å utføre operasjonene sikkert, inkludert opplæring. Opplæringen skal innbefatte 40 timers opplæring for verneombud, skipper og medlemmer av verne- og miljøutvalget om bord. Alt skal dokumenteres.

 

– Jeg håper rapporten kan bidra til å styrke HMS-kompetansen og arbeidsmiljøet i næringen, sier styreleder i FHF, Rolf Jørn Karlsen. Han legger til at lavere ulykkestall og bedre arbeidsmiljø er selvfølgelig et mål i seg selv for mannskapet på trålerne. Samtidig ligger det en ekstraverdi i å gjøre tråleren til en mer attraktiv arbeidsplass, siden dette kan bidra til den generelle rekrutteringen til næringen.

[/raw]