DEL

Bjørge Marine Automation AS på Bømlo har ikke bare lagt bak seg ti år med en tidobling av omsetningen. De har også svært ambisiøse mål for fremtiden. I løpet av de neste fire årene har de som mål å bli den raskest voksende aktøren på marineautomasjon i verden. Bedriften har per dags dato kontrakter på leveranser til 200 nybygg. På samme tid i fjor var antallet 120. Før året er omme regner daglig leder Finn Inge Langeland med å ha levert automasjonsløsninger til 150 skip i løpet av 2008.


( 01.10.2008 )

[raw]

Dette er ”all time high” for den fremgangsrike bedriften på Bømlo. Parallelt med økt ordretilgang følger også økt omsetning. Ordrereserven er på 60 millioner kroner. Også inntjeningen er meget tilfredsstillende. I fjor var samlet omsetningen rundt 100 millioner kroner. I femårsplanen, som går frem til 2012, vil den årlige omsetningen ha økt til 180 millioner. Dette er ikke bare et ønsketall uten rot i virkeligheten, men et velregissert løp som er bygd på vissheten om at bedriften allerede har de beste løsningene og den sterkeste veksten i bransjen. Langeland forteller til Kystmagasinet at bedriften ligger langt foran femårsplanen som ble fastlagt for et år siden.

 

Fiskeri viktig
Selv om fiskeri langt fra hører til bedriftens største kundegruppe, er dette et viktig segment som de ønsker å være aktive i. Bedriftens automasjonssystemer kan tilpasses et hvilket som helst fartøy, og Langeland regner fiskefartøy som både kompliserte og utfordrende. Det største markedet for denne flåtegruppen finnes i landene rundt Nordsjøen, og Bjørge Marine Automation AS ønsker å tilby sine løsninger til det som kommer av nybygg. Og de har lang erfaring fra leveranser til fiskeflåten, med ”Christina S” som det siste og nyeste. Båten ble levert fra Fitjar Mekaniske Verksted AS i andre uken av september.

 

Som firmanavnet tilsier er bedriften en produsent av maritime automasjons- og styringssystemer. Det handler ikke så mye om enkeltprodukter, men mer om komplette skjermbaserte løsninger for å styre og overvåke det meste av det som skjer om bord i et skip. Det handler om alt fra styring av ballasttanker og last til brann- og maskinromsovervåkning. Bjørge Marine Automation AS har hele verden som sitt marked, og 80 prosent av alt de lager går over landegrensen til kunder internasjonalt.

 

Enormt marked
-Det finnes i dag 8.500 fartøy i verden som ligger i vår kategori og som er potensielle kunder. Og da snakker vi bare om nybygg. Kina har den klart største veksten i verden når det gjelder nybygging. For to år siden hadde landet en markedsandel på 23 prosent, mens den i dag er på 26 prosent. Økningen høres kanskje ikke så stor ut, men disse tre prosentene utgjør mer enn det Norge i dag har av nybygg på ett år, forteller daglig leder Finn Inge Langeland.

 

Bedriften han styrer har 30 prosent av sin omsetning fra det kinesiske markedet. De har for lengst opprettet et representasjonskontor i landet, nærmere bestemt i Shanghai. Her har fire personer sitt daglige virke, både på service og marked. En av de ansatte reiser jevnlig mellom Norge og Kina. Her finnes et nybyggingsmarked på skip i alle størrelser og fasonger. Bjørge Marine Automation AS har leveranser til alt fra små katamaraner til store offshore- og handelsfartøy, og de er sterkt inne på de fleste store verftene. Tyrkia er et annet stort marked for bømlingen, spesielt når det gjelder enkle alarm- og overvåkingssystemer men også større enheter. For tiden har bedriften kontrakt på leveranser til 30 fartøy i dette landet.

 

Satser på systempakker
Det at virksomheten på Bømlo har satset på systempakker, gjør de i stand til å håndtere mange ulike kundegrupper og fartøy samtidig. For å si litt om volumet kan det nevnes at bedriften forvalter rundt 200.000 måle- elle styresignaler samtidig, noe som i snitt betyr rundt 1.000 slike signaler til hver av de 200 skipene de har i ordre. Smart Chief styresystemet som er utviklet, er det samme uavhengig av type fartøy eller størrelse. PMS (power management system) er et annet av selskapets systemer, som sikrer elektrisk kraft om bord, og som hele tiden optimaliserer kraftstasjonene. Sistnevnte tilhørte tidligere Megacon, og dette var noe som manglet i Bjørge Maritime Automation AS sin produktportefølje. Men de hadde et godt samarbeid med denne leverandøren, og ved siste årsskifte ble denne delen av Megacon sin virksomhet kjøpt ut, og tilhører nå bedriften på Bømlo.

 

Finn Inge Langeland kan fortelle om en meget positiv utvikling for bedriften de siste ti årene. Spesielt fra 2002 og frem til i dag har det gått rimelig bratt oppover. Og brattere skal kurven bli, i følge lederen. Internasjonale prognoser viser at markedet for elektrotekniske produkter til skip vil være på 19,5 milliarder kroner i 2012. Trenden er også at automasjonspakkene blir større, og at de som ønsker å være med på dette gamet må følge kundene i de markedene hvor skipene bygges. Bjørge Maritime Automation AS har i sin langtidsplan ambisjoner om å kapre en betydelig bit av denne kaken. De har også planer om å rendyrke Smart Chief systemet og å bygge en internasjonal merkevare som gjør selskapet attraktive i det internasjonale markedet.

 

Utvider servicebiten
Bedriften har salgs- og serviceagenter spredt rundt i hele verden, og siden service blir en stadig viktigere del av virksomheten i takt med veksten i salg av produkter, er det planer om å øke servicestaben. I Norge har de i dag 10 personer som hele tiden reiser verden rundt på serviceoppdrag. Totalt har Bjørge Maritime Automation AS 37 ansatte, og i løpet av året regner Langeland at de vil være rundt 40. Men rekruttering er en utfordring i dagens marked, og lederen regner med at de kommer til å bruke litt tid på å få tak i kvalifisert personell.

 

Bjørge Maritime Automation AS holder til i egne moderne produksjonslokaler i industrifeltet på Bremnes. Her foregår all produksjon av selskapets produkter, og ikke noe blir laget utenfor landets grenser.  Bedriften utvikler all elektronikk og programvare og bygger opp alle systemer selv, de lager computere og alt tilbehør, utenom elektronikkortene, som blir laget av en underleverandør, også de lokalisert i Norge. Selv om all produksjon foregår i et høykostland klarer de likevel å være konkurransedyktige på pris i det internasjonale markedet, kan en stolt Langeland fortelle.

 

Leveranser fra A til Å
-Vi har alt fra A til Å og vi kan levere reservedeler til de styringssystemene som ble laget for 20 år siden. For oss er det viktig å hele tiden å ha kontroll på det vi leverer, og ha god service, slår Finn Inge Langeland fast. Han legger til at de for tiden har rundt 3.000 fartøy som seiler rundt på de syv verdenshav med bedriftens systemer.

 

Bjørge Maritime Automation AS er også i den heldige situasjonen at de sjelden blir rammet av konjunkturendringer. Bedriften er til stede i de fleste markeder og har de fleste fartøygrupper som kunder. Markedene endrer seg ofte i uttakt, slik at når det går dårlig i en sektor, går det gjerne godt i en annen.

 

Startet med vedlikeholdsladere

Det som i dag heter Bjørge Maritime Automation AS har sin opprinnelse i 1979. Da startet Sigmund Steinsbø opp med produksjon av vedlikeholdsladere til redningsbåter/kapsler i lokalene til en gammel møbelfabrikk på Bømlo. De oppnådde etter hvert 80 prosent av verdensmarkedet for dette produktet. Etter hvert som tidene endret seg ble stadig mer av virksomheten oljerelatert, med systemer for kranovervåking og styring av offshore kraner som et stort produkt. Men de var også en periode innom manøvreringssystemer til Wickman motorfabrikk på Rubbestadneset (nå Wärtsilä) Bedriften het den gang Steinco. I dag er Bømlo-bedriften en del av Bjørge ASA, som har hovedkontor i Stavanger, og han som en gang satte i gang det hele er for lengst ute.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.