AIS – automatic identification system – skal forhindre skipsulykker. Da lasteskipet Arctic ble kapret i Østersjøen kan piratene ha brukt systemet til å overvåke fartøyet. Kriminelle kan kombinere åpne AIS-data for norske fiskefartøyer med finansiell informasjon om eiere og aksjonærer. IMO advarte mot tilgjengeliggjøring av AIS-data allerede i 2004.


[raw]

Klokken 07.03. Tråleren Cetus har for 18 minutter siden meldt inn 450 tonn NVG-sild til Sildelaget. Håpet er å få solgt silda på strekningen Træna – Honningsvåg. For 2 timer og 11 minutter siden meldte Cetus automatisk gjennom AIS-systemet at fartøyet. For et halvt minutt siden meldte fartøyet følgende posisjon 71.33974 grader nord, 16.43293 grader øst.

 

Slik beskriver journalist Terje Engø en vanlig dag på fiskefeltet, der informasjon som gis fra AIS-systemet er essensiell. I neste utgave av Kystmagasinet kan du lese fortsettelsen. Kanskje sitter du igjen med et mer nyansert syn på identifikasjonssystemet etter å ha lest artikkelen. I denne utgaven har vi hovedtema elektronikk, og vi presenterer interessante vinklinger og nyheter både på satelittsystemer og annet som er relatert til temaet, ved siden av mye annet bra stoff, naturligvis.

[/raw]