Kystmagasinet 2.14: Vi har satt fokus på en spennende komet innenfor elektrofaget, LOS Elektro AS, på Bømlo. Dette selskapet har gjort seg bemerket langt uten for nærområdet Sunnhordland. Bedriftseventyret ble i sin tid etablert som en sideaktivitet i en kjeller av to unge lærere, Jakob Særstein og Martin Lønning. I dag, mer enn 30 år senere har bedriften 180 ansatte og aktiviteter i mange forskjellige sektorer både i inn og utland. Og eierne er stolte av å kunne si at de aldri har hatt røde tall i regnskapet.

Fortsatt eier de to elektroutdannede vennene og tidligere lærerkollegaene ved yrkesskolen på Rubbestadneset, hele selskapet med hver sin like eierandel. Men neste generasjon er alt sterkt involvert og posisjonert til å ta over når de to gründerne bestemmer seg for å trappe ned. Daglig leder Jakob Særstein har tre sønner og en datter, der alle sønnene jobber i LOS Elektro, mens Martin Lønning har to sønner og en datter. Sistnevnte og den ene sønnen har sitt daglige virke i familiebedriften. Dermed borger alt for at familienavnene vil være sentrale både på driftsog eiersiden også i fremtiden.

 

Trapper opp

Styreformann Martin Lønning (62) har alt begynt å trappe ned mens Jakob Særstein (58) på sin side har vært nødt til å trappe opp, fordi den daglige lederen som de hadde ansatt, overraskende sluttet i ved siste årsskifte. Jakob måtte dermed på banen igjen for å overta lederjobben, en posisjon han før det hadde hatt i 29 år, frem til de ansatte en annen til å ta over dette vervet. I mellomtiden hadde Jakob en mer fri posisjon i LOS Elektro. Lønning har på sin side alltid vært styreformann i selskapet, og fortsetter som det i overskuelig fremtid.

 

-Selskapet vårt har vært en eneste, sammenhengende solskinnshistorie, og vi har helt siden oppstart for mer enn 30 år siden, bare hatt pluss i regnskapet. Vi har hatt det godt i alle år, med gode og høyt kompetente medarbeidere, høy aktivitet og mange spennende utfordringer underveis, og vi har hele tiden hatt en grei økonomi, slår Jakob Særstein Særstein fast. Selv sa han farvel til skoleverket og lærerjobben i 1987 for å lede bedriftseventyret på fulltid. Det har han aldri angret på.

 

80 ansatte i 2000

Det var kollegaen og vennen Martin som i sin tid først opprettet et enkeltmannsforetak som elektroinstallatør, før Jakob kom inn på banen og de sammen etablerte Lønning og Særstein AS i 1983, senere forkortet til LOS Elektro AS. En av årsakene til at sistnevnte ble involvert var at han ikke hadde full stilling som lærer ved skolen, og var tvunget til å finne arbeid ved siden av for å sikre full jobb og et fullgodt levebrød til nyetablert familie og hjem. I 1985 fikk selskapet sin første ansatte, og året etter hadde de allerede to læringer i aktivitet. På 90-tallet var de rundt 20 ansatte og på starten av 2000 rundt 80.

 

Både Jakob Særstein og Martin Lønning er stolte over det de har vært med å skape, og ikke minst over å ha bidratt til mange arbeidsplasser og stor aktivitet i regionen. De også fornøyd med å ha vært en stor bidragsyter når det gjelder ungdom og utdanning. Av de totalt 180 ansatte i LOS Elektro er det i dag 30 lærlinger. Selskapet har et godt samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner på Vestlandet på dette feltet, blant annet med deres gamle arbeidsplass, yrkesskolen på Rubbestadneset. Den store andelen av lærlinger de hele tiden har hatt innenfor elektrofaget, er noe de to eierne mener har vært et svært viktig bidrag til utviklingen av selskapet, og for å kunne oppnå den posisjonen de har i dag.

 

Omsetning på 260 mill

I fjor hadde LOS Elektro AS en omsetning på hele 260 millioner kroner, noe som vitner om høy aktivitet. Året var imidlertid litt ekstraordinært. De fikk elektrooppdraget på rehabilitering av en oljerigg som nesten havarerte, der det meste av det elektrotekniske var skadet av sjøvann. Alt utstyr måtte på land og repareres, og det måtte gjøres fort. I løpet av tre måneder hadde selskapet utført 70.000-80.000 timer på riggen, som lå i dokk ved Hanøytangen på Askøy utenfor Bergen. De hadde mer enn 200 personer i sving på denne jobben til en hver tid, og det ble nødvendig med et stort antall innleide arbeidere. Samtidig hadde de et større oppdrag i Grieghallen i Bergen, som også krevde mye fokus og kapasitet, så 2013 ble et svært hektisk og spesielt år.

 

LOS Elektro AS har ingen problemer med å ta på seg jobber som dette, og et av satsningsområdene fremover er nettopp riggmarkedet. Her er det mye som skjer, både på klassing, reparasjoner og vedlikehold, forteller lederen, som forventer flere oppdrag i dette markedet i årene som kommer. Det gjelder også i andre deler av maritim sektor. Selskapet har lenge vært en stor aktør på området skipsservice, spesielt når det gjelder supplybåter og fiskebåter, og de har avdelinger både i på Kårstø, Bergen, ved Fitjar Mek. Verksted, i Langevåg på Bømlo og ved Wärtsilä sitt anlegg på Rubbestadneset.

 

Er totalleverandør

LOS Elektro har en langsiktig avtale med sistnevnte, der de fungerer som en totalleverandør. Denne avtalen, som kom i stand for 13 år siden, omfatter ”ship power”, automasjon, ”field service/offshore” og skipsservice. Selskapet har investert i eget lokale inne på Wärtsilä sitt område, der de også har tilgang til kran, tørkeanlegg med mer. Årlig utfører LOS Elektro oppdrag på i alt 300 skip som anløper anlegget på Rubbestadneset. Aktiviteten her har imidlertid vært noe nedadgående de siste årene, i stor grad grunnet en flytedokk som har blitt for liten. Men Jakob Særstein regner likevel med at Wärtsilä vil være en svært viktig kunde og samarbeidsparter også i fremtiden.

 

Totalleverandøren av elektrotekniske tjenester har mange dyktige medarbeidere, innenfor fagkategoriene ingeniører, elektrikere, automatikere, instrumentrørleggere og høyspentmontører. De har sin hovedbase i eget flott bygg på Hollundsalen industrifelt, sentralt på Bømlo, med kort avstand til skipsog offshoreindustrien på Vestlandet, og ikke minst til oljefeltene utenfor. I maritim sektor utfører de målinger ved klassing, driftog vedlikehold av elektriske anlegg på skip, vedlikehold av generatorer, thrustere og andre elektriske maskiner, ombygging av fremdriftsanlegg, alarmanlegg, frekvensomformere, tavler, generatorer og motorer og mye annet.

 

Operer offshore

Selv om LOS Elektro også er en betydelig aktør på bygg og anlegg på Vestlandet, er det maritim sektor som er den største og viktigste for selskapet. Det er i den forbindelse verdt å merke seg at de er sterk inne som leverandør av tjenester til olje og gassindustrien. Selskapet har 70-80 personer ansatt med offshorepapirer, og i dag reiser rundt halvparten av disse jevnlig på oppdrag til oljeinstallasjoner til havs. LOS Elektro har vært engasjert på dette feltet helt siden 1986, og de har en stor kundebase med rammeavtaler hos mange av de store aktørene som opererer offshore. På landsiden i samme sektor er de engasjert ved gassanlegget på Kårstø, der de på oppdrag for Statoil har ansvaret for alt det elektriske på et laboratoriebygg. De har også mannskap i sving internasjonalt, på oppdrag i blant annet Kina og Brasil, på jobb for norske kunder.