DEL

Eksportverdien av norsk sjømat var på 4,2 milliarder kroner i januar. Det er en økning på 684 millioner kroner eller 19 % sammenlignet med januar i 2010 i følge tall fra Eksportutvalget for fisk.


( 04.02.2011 )

[raw]

– En fortsatt sterk global etterspørsel etter norsk laks bidrar til høye laksepriser og vi ser derfor at veksten i sjømateksporten fra 2010 fortsetter også i januar måned, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

 

Økning i lakseeksporten
I januar var eksportverdien av laks på 2,4 milliarder kroner som er en økning på 587 millioner kroner sammenlignet med januar i fjor. Stort volum og fortsatt gode priser er årsaken til rekordeksporten. Frankrike, Polen og Russland er største mottakere av laks fra Norge.

 

Vekst for ørret
Ørreteksporten økte i desember med 5 millioner kroner til en samlet verdi på 123 millioner kroner. Russland er vårt største marked for ørret i januar, mens Japan viser størst vekst.

 

Vekst for sild og makrell
Eksporten av sild økte med 40 millioner kroner eller 9 % til en verdi av 512 millioner kroner i januar. Tyskland er det markedet som vokser mest med en økning på 24 millioner kroner eller 37 % til en samlet verdi på 90 millioner kroner. Russland er største marked for sild i januar.

 

Makrelleksporten økte med hele 55 % til en samlet verdi av 241 millioner kroner i januar. Kina står for størsteparten med en verdiøkning på 36 millioner kroner og ble største mottaker av makrell i januar.

 

Økning for saltfisken
Saltfiskeksporten økte med 22 % i januar til totalt 38 millioner kroner. Portugal øker med hele 14 millioner kroner, mens vi ser en tilbakegang i eksporten til Spania på nesten 6 millioner kroner.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.