Canadiske fiskere ønsker en markedsorganisasjon etter modell av Eksportutvalget for Fisk. Femten canadiske fiskerorganisasjoner har i felleskap ber i felleskap den canadiske regjeringen om konsultasjoner for I felleskap finne frem til løsninger som kan avhjelpe de problemer som den globale resesjonen påfører canadisk fiskerinæring. .


( 12.01.2009 )


[raw]

Opprettelse av en markedsorganisasjon etter modell av Eksportutvalget for Fisk i Norge eller Alaska Seafood Marketing Institute er fremhevet som et viktig tiltak for å sikre næringens fremtid

 

Fiskerorganisasjonene som blant annet representerer fiskere i områdene New Foundland, Labrador, Britisk Columbia og Quebec sier at fiskerinæringen står foran store problemer til tross for synkende drivstoffpriser og en kanadisk dollar som har falt i mot amerikanske dollar de siste månedene. For å løse de fremtidige problemene og sørge for at sjømat fra Canada blir omsatt til priser som holder liv i næringen blir en markedsorganisasjon etter modell av EFF trukket fram som et tiltak. Organisasjonene som foreslår dette representerer fiskerier som årlig produserer sjømat til en verdi av rundt 6,6 milliarder norske kroner.

 

I senere tid har prisen på hummer fra Nova Scotia falt med 35 prosent. Fiskerne frykter at dette prisfallet vil spre seg til krabbe, laks og anAdre arter hvis ikke mer blir gjort for å promotere produktene.

 

– Regjeringen må gjøre mer for å promotere og koordinere markedsføringsstrategien både provinsielt, og nasjonalt. Fiskeriindustrien er en eksportnæring som eksporterer 80 prosent av de vi prQoduserer, i hovedsak til USA, sier talsmannen Earle McCurdy på vegne av organisasjonene.

[/raw]