DEL

Eksporten av torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk kom i mai på totalt 899 millioner kroner og dette er en økning på 59 millioner eller 7 % fra mai i fjor, viser tall fra Eksportutvalget for fisk.


( 06.06.2011 )

[raw]

Aldri tidligere har verdien på torskefiskeksporten vært høyere, verken for mai måned eller for perioden hittil i år. Eksporten fra januar til og med mai kom på totalt 4,9 milliarder kroner.

Kraftig vekst i Portugal
– Portugal står nærmest alene for eksportøkningen denne måneden, sier Ove Johansen, markedsanalytiker hos Eksportutvalget for fisk. De importerer saltfisk, klippfisk, fersk og fryst torsk for 203 millioner kroner i mai, 29 % eller 45,5 millioner over mai i fjor og det er saltfisken som øker mest, sier Johansen.

– Portugiserne hadde tomme lager ved nyttår og har handlet stort i vår for å sikre seg fisk utover sommeren og høsten, altså en lagerkorreksjon, sier Christian B. Nordahl, fiskeriutsending i Portugal. I tillegg ser vi at en del av fisken reeksporteres av portugisiske produsenter til Brasil. Denne eksporten ser ut til å øke. Totalkonsumet av torsk i Portugal har ikke økt i samme periode, sier Nordahl.

Størst reduksjon til Brasil
Klippfiskeksporten totalt kom på 170 millioner kroner i mai og dette er en reduksjon på 4 % eller 6,7 millioner kroner fra samme måned i 2010. Totalt ble det eksportert 4 417 tonn klippfisk i mai, 776 tonn mindre enn i samme måned i 2010. Det er klippfisk av sei som står for klippfiskreduksjonen. Totalt ble det eksportert klippfisk av sei for 47,5 millioner kroner og dette er 17,3 millioner kroner mindre enn i mai i fjor.

Størst er reduksjonen til Brasil. Klippfisk av torsk hadde derimot en verdiøkning på 9 millioner eller 9 % i mai til totalt 108 millioner kroner. Det er Portugal som står for den største veksten.

Verdiøkning for saltfisk
Eksporten av alle saltfiskprodukter kom på totalt nesten 139,6 millioner kroner i mai og dette er 21 % eller 24,5 millioner kroner over samme periode i 2010. Volumet som ble eksportert var 4 045 tonn og det er 20 tonn eller 1 % mer enn mai i fjor. Portugal er største marked for saltfisk.

Eksporten av ferske torskefiskprodukter fra fiskeri kom på totalt 151,6 millioner kroner i mai og dette er ny rekord. Aldri tidligere har verdien på ferske produkter vært like høy i en maimåned og det er Frankrike og Portugal som øker mest. Fersk hel torsk er produktet som øker mest med en eksportverdi på 55,5 millioner kroner i mai, 49 % vekst fra samme måned i fjor.

Tiårets beste
Ikke siden forrige tiår har eksporten av fryste hvitfiskprodukter vært like høy som i mai måned 2011, og totalt kom eksporten på 378 millioner kroner. Dette er en økning fra mai i fjor på 3 % eller 11 millioner kroner. Størst økning var det for fryst filet av torsk som økte med 57 % til totalt 46 millioner kroner. Det er Frankrike som står for den største veksten denne måneden, fra 6,2 til 17,3 millioner kroner.

Eksporten av hvitfiskprodukter fra havbruk økte i mai med 9 % eller 1,8 millioner kroner til totalt 20,3 millioner kroner i mai. Det er fersk kveite som går mest frem, fra 4,5 millioner kroner i mai 2010 til 6,4 millioner kroner i mai i år. Største marked er Storbritannia og Irland som til sammen økte med 2,1 millioner kroner.

Største produktet fra havbruk er fortsatt torsken som totalt kom på 13,1 millioner kroner, ned 2 % fra samme måned i fjor. Det er vekst for fersk torskefilet på 1 million kroner mens fersk hel torsk reduseres med 1,3 millioner kroner. Tyskland er nå største marked for fersk hel torsk fra havbruk.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.