Eksportverdien av norsk sjømat var på 10,7 milliarder kroner i 1. kvartal 2009. Det er en økning på 1,4 milliarder kroner eller 15 prosent sammenlignet med 1. Kvartal 2008. I mars måned var eksporten på 3,7 milliarder kroner som er en økning på hele 729 millioner kroner.


( 03.04.2009 )


[raw]

-De ulike delene av norsk sjømatnæring erfarer svært ulike markedssituasjoner så langt i år. En generelt god etterspørsel etter laks og ørret i mange sentrale markeder bidrar til ny eksportrekord for disse artene. Det samme er tilfelle for sild og makrell. På motsatt side av skalaen finner vi torskesektoren som sliter med en kraftig reduksjon særlig i saltfiskeksporten til Portugal. I sum viser eksportveksten på 15 prosent hittil i år at norsk sjømatnæring har produkter som står seg godt i urolige markeder, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

 

Eksportrekord for laks og ørret
Ved utgangen av mars var eksportverdien av laks på 4,8 milliarder kroner som er en økning på 758 millioner kroner eller 19 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Høyere eksportpris og økt eksportvolum er årsaken til veksten. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i mars måned 30,36 mot 26,80 i mars 2008. Det er Frankrike og Polen som er de største importører av laks fra Norge. Ørreten økte i samme periode med 117 millioner kroner til en samlet eksportverdi på 480 millioner kroner. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Japan.

 

Rekord for sild, økning for makrell
Eksporten av sild økte med 375 millioner kroner til en samlet verdi på 1,5 milliarder kroner. Det er en økning på 33 %. Russland var største mottaker med en verdi på 402 millioner kroner. Eksporten av makrell økte med 233 millioner kroner til 480 millioner kroner. Russland og Japan er største kjøpere av makrell. For både sild og makrell skyldes verdiøkningen økte priser og større volumer.

 

Vekst for klippfisk
Klippfiskeksporten økte med 122 millioner kroner til en samlet verdi på 830 millioner kroner 1. kvartal. Dette fordeler seg med 414 millioner kroner på torsk, 355 millioner på sei og en liten del på brosme og lange.

 

Halvering av saltfiskeksporten
Eksporten av saltfisk, inkludert fileter, ble redusert med 264 millioner kroner eller 52 prosent til en samlet verdi på 246 millioner kroner. Største mottakere av saltfisk fra Norge er Hellas og Spania. Størst tilbakegang finner en i eksporten av saltfisk til Portugal med en reduksjon på 225 millioner kroner.

[/raw]