DEL

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 4,4 milliarder kroner i april. Det er en økning på 795 millioner kroner eller 22 prosent sammenlignet med april i 2012.


( 06.05.2013 )

[raw]

Hittil i år er det eksportert sjømat for 17,8 milliarder kroner, som er en økning på 806 millioner kroner eller 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

 

– Det er i første rekke økt verdi på lakseeksporten som bidrar til veksten i april. Norsk laks selges til mer enn 100 markeder verden over, og i april noterer vi en rekordhøy laksepris som følge av at veksten i etterspørselen internasjonalt overgår tilbudsutviklingen, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon hos Norges sjømatråd.

 

Rekord for laks
Det ble eksportert laks for 3 milliarder kroner i april. Det er en økning på 833 millioner kroner eller 38 prosent sammenlignet med april i fjor, og en rekord for april måned.

 

Hittil i år er det eksportert laks for 11,1 milliarder kroner som er en økning på 2,3 milliard kroner eller 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Høyere eksportpris er årsaken til økningen. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i april måned 42,01 kroner mot 29,58 kroner i april 2012. Frankrike og Polen de største kjøperne av laks fra Norge.

 

Ørreteksporten økte med 53 millioner kroner i april måned, til en samlet verdi av 194 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert ørret for 675 millioner kroner, som er en økning på 131 millioner kroner i forhold til 2012. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Hviterussland.

 

Ned for sild og makrell
Eksporten av sild falt med 50 millioner kroner i april, til en samlet verdi av 149 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild for 958 millioner kroner, som er en nedgang på 793 millioner kroner i forhold til i fjor. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

 

Makrell falt i april med 39 millioner kroner til totalt 57 millioner kroner. Hittil i år er reduksjonen for makrell på 344 millioner kroner til totalt 532 millioner kroner. For makrell er det Ukraina og Kina som er de viktigste markedene.

 

Vekst for klippfisk
Klippfiskeksporten økte med 33 millioner kroner i april, til en samlet verdi på 179 millioner kroner. Eksporten fordeler seg med 103 millioner kroner på torsk, 63 millioner på sei, mens de resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk.

 

Eksporten av saltfisk er på samme nivå som i 2012 i april. Eksportverdien er på 118 millioner kroner, inkludert filet. 116 millioner kroner av dette er torsk.

 

Økning for fersk torsk og fryst torsk
Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, økte med 73 millioner kroner i april til en total eksportverdi på 195 millioner kroner. I april økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 3 millioner kroner til totalt 110 millioner kroner.

 

Tidenes aprilmåned for lakseeksporten

I april ble det eksportert laks for over 3 milliarder kroner. Dette var 38 prosent mer enn i samme måned i fjor, og den beste aprilmåned noen sinne.
Tallene for lakseeksporten i april 2013 blir kun slått av eksportverdien i november og desember 2010.

 

– Svak vekst i global tilførsel av laks kombinert med fortsatt vekst i etterspørselen driver prisen oppover. Dette gjør at det kommer stadig nye eksportrekorder for laks, sier Paul Aandahl i Norges sjømatråd.
Hittil i år er det eksportert laks for 11,1 milliarder kroner. Dette er 25 prosent mer enn på samme tid i fjor. Eksportvolumet i april var det samme som i fjor. Så langt i år er volumet redusert med 3,5 prosent til 286 tusen tonn.

 

Sterk prisvekst
Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks i april var på 42,01. Dette er 4,39 kroner høyere enn måneden før og 12,86 kroner, eller 44 prosent høyere enn i april i fjor.

 

EU øker
Mens totalvolumet ut av Norge har vært stabilt, har det vært en volumvekst til EU på til sammen 7 prosent i april. Polen er markedet som har økt mest med 47 prosent. Andre vekstmarked i EU er Tyskland, Nederland og Italia, mens eksporten til land som Frankrike og Danmark går tilbake.

 

Eksporten til Øst-Europa går tilbake
Etter en sterk volumframgang i eksporten de siste årene til Øst-Europa, ser vi nå at trenden har snudd. Årsaken til nedgangen i april er først og fremst reduksjon på 20 prosent i eksporten til Russland.

 

Eksporten til andre land i regionen viser imidlertid en vekst. Eksporten til Ukraina økte med 20 prosent, mens eksporten til Hviterussland økte med 42 prosent.

 

Redusert volum til Asia
Totalt ble det eksportert knappe 10 000 tonn laks til Asia i april. Dette utgjør 14 prosent av totalvolumet. Sammenlignet med april i fjor ble volumet redusert med 12 prosent. Størst reduksjon var det til Taiwan, Japan og Kina.

 

Økt fileteksport
Eksporten av fersk filet var i april på til sammen 5597 tonn. Dette var 7 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Eksporten av fryst filet økte med 26 prosent i april til 3105 tonn. Polen og Japan stod for den sterkeste veksten for både fersk og fryst filet.

 

Verdiveksten i ørreteksporten fortsetter
Det ble i april eksportert 4535 tonn ørret til en verdi av 194 millioner kroner. Mens volumet var 2 prosent lavere enn i samme måned i fjor, økte verdien med 37 prosent. Volumet var størst til Russland med 2649 tonn. Det var dette markedet som opplevde størst volummessig tilbakegang med 450 tonn i april, mens markedene Danmark og Polen økte med henholdsvis 171 tonn og 167 tonn. Eksportprisen for fersk hel ørret i april var på 44,29. Dette er 2,28 kroner høyere enn for fersk hel laks, og 3,97 kroner høyere enn i forrige måned. Sammenlignet med prisen i april i fjor er prisen 14,82 kroner høyere.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.