DEL

Norsk sjømateksport var i 2008 på 39,1 milliarder kroner og for femte år på rad settes det ny eksportrekord for sjømat. Økningen er på 2,3 milliarder kroner fra 2007, viser tall fra Statistisk sentralbyrå og Eksportutvalget for fisk (EFF). Det ble eksportert 2,3 millioner tonn sjømat. Det er en økning på 167 tusen tonn sammenlignet med 2007.


( 08.01.2009 )

[raw]

– I et år som har vært sterkt preget av finanskrisen er det gledelig at etterspørselen etter norsk sjømat, med unntak av torsk, holder seg godt. På samme tid som vi konstanter at sjømat står seg godt i en urolig verdensøkonomi, vil 2009 by på tøffe utfordringer for norsk fiskeri- og havbruksnæring. Utviklingen viser at  tilgangen på gode ordninger for driftskreditt og eksportgarantier også er viktig for sjømatnæringen, sier administrerende direktør Terje E. Martinussen i Eksportutvalget for fisk.

 

Russland og Frankrike største markeder
Eksporten til Russland var på 4,05 milliarder kroner som er en økning på 407 millioner kroner målt mot 2007. Dette plasserer Russland på topp i 2008, marginalt foran Frankrike som endte på 4,04 milliarder kroner. Økningen for Frankrike ble på 277 millioner kroner.

 

Havbruk passerte 20 milliarder kroner
Norsk eksport av sjømat fra havbruk økte med 1,2 milliarder kroner til 20,2 milliarder kroner. Av dette utgjør laks 18 milliarder mens ørret utgjør 1,9 milliarder kroner. Dette er eksportrekorder for både laks og ørret.

 

Villfanget sjømat økte med 1 milliard til 18,9 milliarder kroner. Av dette hadde sild og makrell størst vekst, og endte på henholdsvis 3,8 milliarder og 2,3 milliarder kroner. Sei satte eksportrekord med 2 milliarder kroner, som er en økning på 253 millioner kroner.

 

Vekst utenfor EU
Eksporten til EU var på 23,2 milliarder kroner i 2008, som er en svak økning i forhold til 2007. EUs andel av Norges sjømateksport er 59 %, mens den i 2007 var på 63 %. Øst-Europa og Afrika er de områdene med størst vekst i 2008. Til våre naboer i øst økte eksporten med 718 millioner kroner til 6,2 milliarder kroner. Afrikanske land fordoblet sitt kjøp av sjømat fra Norge fra 586 millioner kroner i 2007 til en samlet verdi på 1,2 milliarder kroner i 2008. Nigeria og Japan er markedene utenfor EU med størst vekst. Nigeria økte med 293 % til 700 millioner. Japan økte med 496 millioner kroner til en samlet verdi av 2,2 milliarder kroner.

 

Torsk i motbakke
Eksporten av torsk gikk tilbake med 681 millioner kroner til 5,5 milliarder kroner. Det er tilbakegang innenfor stort sett alle produktkategorier av torsk, men størst tilbakegang er det for klippfisk.

 

– 2008 har vært et spesielt krevende år for torskenæringen. Etter et år med rekordhøye priser på torsk i 2007 har det vært en betydelig priskorreksjon i 2008. Den økonomiske krisen fører til at konsumenter bytter fra høyt prisede produkter til rimeligere varer. Det har redusert etterspørselen etter torskeprodukter, sier Terje E. Martinussen i EFF.

 

Reker- og skalldyr øker
Eksporten av reker- og skalldyr økte i 2008 og endte på 1,1 milliarder kroner. For reker var eksportøkningen på 113 millioner kroner til 658 millioner kroner, mens for krabber var eksportøkningen på 169 millioner kroner til 353 millioner kroner. Det er eksporten av kongekrabbe som står for økningen i krabbenæringen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.