Egypts produksjon av fisk fra oppdrett og fiskeri økte, i følge landets byrå for statistikk, CAPMAS, fra 2014 til 2015 med 2,5 prosent til 1,53 millioner tonn.

Oppdrett sto for det taller meste. Fiskeriene I saltvann sto for 103.000 tonn, mens fiskerier I ferskvann sto for litt under 70.000 tonn. Den viktigste oppdrettsarten i Egypt er Nil-tilapia, mens de marine fangstene av fisk består av både bunnfisk og pelagiske arter. I oppdrettsproduksjonen inngår det også 18.600 tonn reker og andre krepsdyr.

Norge eksporterte I fjor 25.600 tonn fisk til Egypt, til en verdi av 295,4 millioner kroner. Det var et kraftig fall fra 37.700 tonn til en verdi av 373,2 millioner kroner året før. Det var i første rekke fall i eksporten av makrell fra 11.498 tonn til 4.548 tonn, som reduserte den norske eksporten. Sildeeksporten falt bare med 400 tonn til 12.135 tonn.