Egersund Trål AS har signert en kontrakt med NOFO for en leveranse av oljeoppsamlingssystemet MOS Sweeper.


( 12.05.2016 )


MOS Sweeper systemet har gjentatte ganger bevist sin fremragende evne til å samle opp oljesøl i vann, siste gangen var under olje-på-vann øvelsen i fjor da systemet hadde en svært god opptaksrate.

-Vi er svært glade for at NOFO velger MOS Sweeper når de skal styrke oljevernberedskapen på norsk sokkel, det er en viktig referanse for oss, uttaler Bjørn Havsø hos Egersund Trål.

-Dette hurtiggående sweeper systemet med integrert pumpe vil gi NOFO ett nytt verktøy til å håndtere et eventuelt oljeutslipp sier Adm. Dir. Leif J. Kvamme hos NOFO.