Havforskningsinstituttet gjennomfører for tiden et forskningsprosjekt som ser på tråling av tareskog og hvilken påvirkning dette har på fisk og skalldyr.


( 13.06.2013 )

[raw]

Undersøkelsene med undervannskamera og fiskeredskap viser foreløpig ingen betydelige endringer i forekomst av fisk fra før til etter prøvehøsting.

Prosjektet startet i 2010, mens fullskalaundersøkelser, som bl.a. inkluderer forsøksfiske med garn og teiner, ble satt i gang i 2012. Det omfattende studiet ser bl.a. på forekomstene av ulike fisk og skalldyr i områdene hvor tarehøsting foregår, samt kontrollområder, før og etter at tarehøstingen skjer. I tillegg overvåkes gjenveksten av tareskogen etter høsting.

Fritjhof Moy og Torjan Bodvin fra Havforskningsinstituttet gjør seg klare til feltareid sammen med lokale fiskere.

I forrige uke var fem forskere fra Havforskningen i Nord-Trøndelag og Nordland og gjorde undersøkelser i områder der det er planlagt høsting av tare. Det blir brukt ulike metoder for innsamling av data. I samarbeid med lokale fiskere, benyttes tradisjonelle fangstredskap, slik som garn og teiner. I tillegg brukes åtte undervanns-fotobokser, som hver tar opp til 17.000 bilder i døgnet. Det betyr at det tas rundt en million bilder på fire dager. Disse analyseres og gir et godt bilde på artsmangfoldet.

 

Foreløpige resultater fra fjorårets undersøkelser, som ble gjennomført i Flatanger i Nord-Trøndelag, tyder på at tarehøstingens effekt på forekomster av fisk og skalldyr er små. Undersøkelsene med undervannskamera viste ingen signifikante endringer i forekomst av fisk fra før til etter prøvehøsting. Det ble heller ikke registrert negative effekter av tarehøsting på fangstene av fisk og krabber i 2012.

Kanten av en trålgate.

I år planlegges det prøvehøsting av tare i Nord-Trøndelag og utenfor Brønnøysund i Nordland, der det også vil bli gjennomført studier av effekter på fisk og skalldyr. I tillegg vil områdene som ble undersøkt i Nord-Trøndelag i 2012 bli fulgt opp med nye undersøkelser, for å se på eventuelle effekter året etter tarehøsting.

[/raw]