Eksportutvalget for fisk og WWF Norge går sammen om å fortelle historien om bærekraftig norsk sjømat.


( 04.05.2011 )


[raw]

Eksportutvalget for fisk (EFF) og miljøorganisasjonen WWF Norge har inngått en treårig samarbeidsavtale, der kommunikasjon og dialog om bærekraftig norsk sjømat er hovedfokus.

 

– EFF får med dette en formalisert dialog med en viktig aktør i debatten om bærekraftig sjømat, og en aktør som har stor innvirkning på konsumentenes syn på norsk sjømat, særlig i det europeiske markedet. Samtidig får WWF Norge en samtalepartner som også er et kontaktpunkt inn til hele den norske sjømatnæringen, sier kommunikasjonsdirektør Christian Chramer i EFF.
Møttes i dag

 

EFF og WWF møttes i dag under European Seafood Exposition i Brüssel for å formalisere samarbeidet.

 

– WWF Norge er glad for å ha inngått en samarbeidsavtale med Eksportutvalget for fisk. Vi håper samarbeidet vil bidra til økt kunnskap og fokus på bærekraftig sjømat, og til økt kunnskap om de fantastiske naturverdiene i havet. For at sjømatnæringen skal være en verdiskapende næring for framtiden, er det avgjørende at den blir forvaltet bærekraftig. Kunnskap er en av de avgjørende nøklene for å sikre dette, sier fagsjef Nina Jensen i WWF Norge.

 

Kommuniserer bærekraft

Samarbeidet mellom EFF og WWF Norge vil gå langs to hovedlinjer. Den ene er kommunikasjonen om bærekraftig sjømat fra Norge.

 

– Dette betyr ikke at noen av partene skal styre hva den andre skal mene eller si. Vi ser imidlertid at vi ofte kan forsterke hverandres budskap når vi går sammen om å tydeliggjøre de gode eksemplene fra norsk fiskeriforvaltning, sier Chramer.

 

Som et eksempel på dette nevner Chramer WWFs budskap om at torsken fra Barentshavet er blant verdens best forvaltede torskearter. Dette er med på å løfte denne råvaren i nye markeder.

Utveksler informasjon

Den andre viktige delen i samarbeidsavtalen er at EFF og WWF Norge vil utveksle informasjon med hverandre om arbeidet for bærekraftig forvaltning av de norske fiskeriressursene.

 

  – EFF representerer en bransje som er åpen og transparent om sitt miljøarbeid, og WWF Norge er en konstruktiv miljøorganisasjon med faglig tyngde innenfor tema bærekraft. Begge ser derfor nytten i en åpen og god dialog om sjømat og miljø, sier Chramer.

[/raw]