EAT og Sjømatrådet har inngått et partnerskap for å fremme bærekraftig sjømat. Målet er at samarbeidet skal bidra til et skifte i det globale matsystemet.

Det er forventet at 2021 blir et avgjørende år for verdens matsystem. I oktober skal det første FN-toppmøtet om mat finne sted, og EATs grunnlegger og arbeidende styreleder, Gunhild Stordalen, er utnevnt av FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed til å lede arbeidet knyttet til å skape etterspørsel etter sunn og bærekraftig mat og redusere matsvinn.

om en av fem ledende globale organisasjoner ble Stordalen og EAT i høst valgt av FN til å lede arbeidet med å etablere og gjennomføre det som vil bli den viktigste plattformen for endringer i matsystemene globalt.

Kan bli global supermakt 

Et resultat av FN-mandatet er at EAT har invitert med strategiske partnere som jobber i fellesskap med initiativ og aktiviteter og bidrar til å fremme den norske stemmen i dette arbeidet. Nå er det klart at Norges sjømatråd blir en av disse strategiske partnerne.

– Norge kan bli en global supermakt på hav. Som kystog fiskerinasjon er vi allerede en stormakt, men omleggingen av matsystemet og det økende fokuset på sjømat er en unik mulighet for oss. Her har Sjømatrådet en helt sentral rolle å spille, sier Gunhild Stordalen.

Behovet for omlegging av det globale matsystemet er prekært for å oppnå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

Vi må spise mer mat fra havet

En voksende verdensbefolkning trenger mat fra bærekraftige kilder, og mat fra havet blir pekt på som en sentral del av løsningen. Men i dag står dette for kun 2 prosent av det globale kaloriinntaket.

– Sjømatrådet vil bidra til å sette sunn og bærekraftig mat fra havet på dagsordenen. Skal vi nå bærekraftsmålene innen 2030, må vi spise mer mat fra havet, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd Renate Larsen.

EAT og Sjømatrådets strategiske samarbeidsavtale innebærer deling av ekspertise og kunnskap som skal bidra til bærekraftige løsninger for sjømat i Norge og verden.

En rekke aktiviteter i forbindelse med FN-toppmøtet er allerede i gang, og EAT står i sentrum for en stadig voksende koalisjon fra sivilsamfunn, forskning, næringsliv og politikk.

Bevegelse for endring

– Målet er å bygge en bevegelse for endring som kan fortsette å vokse lenge etter at toppmøtet er over. Vi ser på det som avgjørende å mobilisere viktige aktører i matsystemet. Norges sjømatråd har unik kunnskap om holdninger til sjømat over hele verden. Vi gleder oss til å bidra med kunnskap og å bidra til å løfte mat fra havet som en sentral del av løsningen for en bærekraftig helsefremmende matfremtid, sier Gunhild Stordalen.

– EAT og Sjømatrådet har en felles ambisjon om å løfte mat fra havet som en viktig del av løsningen. Som en av verdens ledende sjømatnasjoner har vi et ekstra stort ansvar, sier Renate Larsen.

Sjømatrådet ser mange muligheter i samarbeidsavtalen med EAT.

Synliggjør sjømatnasjonen Norge

– EAT har bygget opp en sterk posisjon som en global plattform og katalysator for endring og utvikling av bærekraftig matforsyning. Gjennom samarbeidet vil EATs forskningsbaserte agenda for å øke andelen av mat fra havet få enda mer kraft. Samtidig vil vi få ta del i den globale matsamtalen som EAT inviterer til gjennom FN-mandatet, forskningsinnsikt, internasjonale samtaler med andre mataktører og workshops om sjømatens rolle i matsystemet. Dette bidrar til å skape en felles norsk stemme som vil øke fokuset på mat fra havet som del av løsningen, og ikke minst synliggjøre sjømatnasjonen Norges rolle, sier Renate Larsen.