Ghanas Fiskeridepartement øker avgiften fiskefartøyer må betale for å fiske i deres farvann. I ti år har avgiften som beregnes per tonn vært 35 amerikanske dollar per bruttotonn. Denne avgiften økes nå til 200 dollar per bruttotonn for industritrålere og tunfiskbåter.

Hensikten er, ifølge myndighetene, å redusere fiskepresset for å beskytte levebrødet til ghanesiske fiskere. Ifølge viseminister for fiskeri, Francis Kinsley Ato Cudjoe, vil endringen i første rekke medføre at færre store utenlandske trålere vil fiske i ghanesisk farvann.

Nåværende avgift på 35 dollar er den laveste på hele Vest-Afrika, og har gjort at mange fartøy har begynt å fiske i landets farvann. Det har resultert i reduserte fiskebestander. Spesielt har antallet fartøy kontrollert av kinesiske selskaper økt. Mange av disse har ghanesisk flagg.