Hva er rett å gjøre om en oppdager at en har meldt inn for liten fangst? I mai 2019 gjorde fartøyet Orfjord et stort seikast. Fangsten var så stor at de ble nødt til å levere til to mottak. Etter at første del var levert ved Sevrin Tranvåg AS på Fiskarstrand gikk Orfjord videre til Vikomar AS på Bud for å levere resten.

De forsto da at de hadde meldt inn for lite fisk. Da de ikke fant noen annen måte å rapportere dette kvantumet inn på, ble det opprettet et fiktivt kast/en fiktiv fiskeoperasjon for å kunne få rapportert inn 30.000 kg ekstra i fartøyets ERS. Denne fangsten ble så rapportert som tatt i Harøyfjorden på vei sydover for å levere.

Men Fiskeridirektoratet ante at her var ugler i mosen. En sjekk av AIS viste at Orfjord under hele turen til Vikomar seilte med fart over seks knop. Da fartøyet ble kontaktet ble kortene lagt på bordet og det ble forklart hvorfor det var meldt inn en fiktiv fangst.

Direktoratet vurderte lovbruddet så alvorlig at det i april i fjor ble levert inn politianmeldelse. Ytterligere ett år skulle gå før politiet besluttet reaksjon. Rederiet Sandøy AS som eier Orfjord, har nå fått et inndragningsforelegg på 175.000 kroner, mens skipper om bord Lars Kåre Kvila har fått en bot på 25.000 kroner, eller hvis boten ikke betales/inndrives, en straff av fengsel i 50 dager.