DEL

Det er gjennomført prisdrøftelser for kongekrabbe mellom Sjømat Norge og Norges Råfisklag. Det ble oppnådd enighet om å starte en prøveperiode med dynamiske minstepriser fra 9. januar 2017, gjeldende for de største vektklassene av hannkrabbe.


( 16.12.2016 )

Øvrige sorteringer av kongekrabbe vil fortsatt ha ordinære minstepriser. De dynamiske minsteprisene vil justeres månedlig og vil være basert på faktisk betalt pris til fisker i kvoteregulert område, samt eksportpris for fryst og levende kongekrabbe.

Det forventes fortsatt god etterspørsel etter norsk kongekrabbe og de ordinære minsteprisene justeres opp i henhold til etterfølgende tabell.

Minstepriser gjeldende fra og med mandag 9. januar 2017:

KONGEKRABBE (Norwegian Red King Crab)

(størrelse/kvalitet/fangstområde)

Endring

(kr pr. kg)

Nye minstepriser

(kr pr. kg)

Hannkrabbe over 3,2 kg   Dynamisk
Hannkrabbe 2,2-3,2 kg   Dynamisk
Hannkrabbe over minstemål/1,6-2,2 kg *   Dynamisk
Hannkrabbe 0,8-1,6 kg (kun i frifiske området) + 5 33
Hunnkrabbe – alle størrelser (over minstemål) + 3 26
Skadd hannkrabbe over 3,2 kg + 2 45
Skadd hannkrabbe 2,2 – 3,2 kg + 5 37
Skadd hannkrabbe over minstemål/1,6-2,2 kg * + 4 28
Skadd hannkrabbe 0,8-1,6 kg (kun i frifisket) + 4 18
Krabbe, hann og hunn u/0,8 kg (kun i frifisket) Fri pris

 

* Vektgrensen 1,6 kg gjelder for all krabbe over minstemål på 130 mm i kvoteregulert område.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.