Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet i får frem minstepriser for vintersesongen 2017. Partene er enige om at forsøksordningen med dynamisk minstepris for torsk har fungert godt i høst og man vil videreføre ordningen i kommende prisperiode gjennom vintersesongen.

Partene er enige om å følge utviklingen tett for sikre at beregningsmodellen følger markedet på en god måte. Partene er også enige om å forsøke å etablere en modell med dynamisk minstepris for sei innen 12. februar 2017. Inntil da gjelder nye framforhandlede minstepriser for sei, som går ned med 25-50 øre pr. kg. Gjeldende minstepriser for hyse videreføres. Endringer i minstepriser for fisk fra og med mandag 12. desember framgår av følgende oversikt:

Endringer i minstepriser for fisk

Sei over 2,3 kg                                   kr    9,75                     (–  kr 0,25)

Sei 1,2-2,3 kg                                     kr    8,75                     (–  kr 0,50)

Sei under 1,2 kg                                 kr    7,25                     (–  kr 0,50)

Brosme 1,0-2,0 kg                              kr    7,50                     (­­–  kr 0,50)

Brosme under 1,0 kg                          kr    4,00                     (–  kr 0,50)

Uer sløyd u/ hode eller

kjakeskåret over 0,5 kg                      kr  14,00                     (+  kr 1,00)

Uer rund over 0,7 kg                          kr  13,50                     (+  kr 1,00)

Rødspette over 650 g                          kr    7,00                     (+  kr 0,50)

Lever av torsk                                    kr    3,25                     (+  kr 0,50)

Det vises til den komplette prislista som vil bli tilgjengelig på www.rafisklaget.no.