Synlighet, produkt utvikling og tilgjengelighet skal styrke Dunlop Hiflex posisjon i markedet.

-Vi er inne i en spennende tid for avdelingen her i Ålesund og Norge generelt, på mange måter en ny tidsalder. Vi har et ønske om å ekspandere. Da må vi følge med og bli mer synlig for kundene. Det sier Bernt Kvam, daglig leder for Dunlop Hiflex avdeling Ålesund.

Krillslange som er utviklet av Dunlop Hiflex for ekstreme værforhold i arktiske strøk. FOTO: DUNLOP HIFLEX.

Mer synlig

Han forteller at de er i gang med å flytte inn i nye og større lokaler, med blant annet utendørs lagringsplass for laste/losseslanger. Selve lokalene blir på 1200 m², som gir betydelig økning i større lager og proffbutikk for å kunne serve markedet i Ålesund-distriktet på en bedre måte.

-Det blir en stor omveltning for oss, og skal være gjort mot slutten av året eller senest starten av neste år. Lokasjon er viktig. Her vil vi bli mer synlige sammen med andre aktører. Det er viktig at vi ikke gjemmer oss bort, men at kundene finner oss. Vi skal lansere laste/losse slange, og tror den vil bli godt mottatt i markedet. Vi vil serve hele landet, men skal ha den på lager her i Ålesund, sier han videre.

Vaskeutstyr med ulike lanser (tv), desinfiseringog såpe… og tromler er noen av produktene avdelingsleder Bernt Kvam kan vise frem. FOTO: ALF FAGERHEIM.

Enorm satsing

Dunlop Hiflex AS, med eieren AlfaGomma i Italia, er en av Skandinavias største leverandører av slanger og koblinger for både lavog høytrykk. I Norge har selskapet 40 ansatte fordelt på åtte avdelinger, godt spredt langs kysten fra Oslo til Tromsø. Hver avdeling har tilpasset sitt lager til sine kunder i sitt distrikt. Markedsfokuset til Dunlop Hifl ex i Ålesund er mot fiskeri, akvakultur, offshore og skipsfart, samt generell ettermarked og reparasjon for entreprenører og generell industri.

-Selskapet har gjort en enorm satsing i Norge, og er blitt en sentral leverandør av slanger og koblinger til skipsverft, fiskeri, havbruk og industri over hele landet, forteller salgssjef for Norge, Jan-Even Østrem. Han legger til at selskapets strategi er at de lokale markedene bestemmer hva hver enkelt avdeling skal drive med.

-Lokal tilhørighet, kundesupport, lokalt lager og leveringspresisjon er nøkkelen fremover for DH i Norge.

Avdelingen i Ålesund er snart på flyttefot til større og mer sentrale lokaler, kan avdelingsleder Bernt Kvam og Dan-Ronny Wilhelmsen fortelle. FOTO: ALF FAGERHEIM

Innovasjon

For Dunlop Hiflex AS i Ålesund er hovedmarkedene fiskeri og oppdrett, skipsverft, landindustri og ettermarkedet der spektret i kundegruppen er stort. Sammen med kunder og aktører i næringen er de aktive med innovasjon og testing for å forbedre og utvikle produktene. Blant annet jobber de kontinuerlig med å utvikle slanger som benyttes til fiskefôring på oppdrettsanlegg og fiskepumper om bord i fiskefartøy og brønnbåter

For tre år siden lanserte de en egen slange beregnet for krillfiske, under Nor-Fishing i Trondheim. Det gjorde at de fikk innpass hos en stor aktør innen krillfiske i arktiske strøk. Krillslangen ble tilpasset arktiske forhold, som kan være svært trøblete temperatur og værmessig for slanger som benyttes under fiske.

Samarbeid

-Vi har utviklet en 10 tommers sugeslange på 30 meter i samarbeid med eierne våre, AlfaGomma og kunde. Kunden testet ut slangene under ekstreme værforhold, ned til minus 40 grader, med svært godt resultat. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra kunden, forteller Kvam. Det har resultert i åtte nye leveringer og flere forespørsler til nybygg. Kvam tror dette kan bli et viktig produkt fremover for bedriften.

-Vi er også tegnet inn i skipsdesignet hos utstyrsleverandører.

Hydraulikkslanger og industrislanger. FOTO: DUNLOP HIFLEX.

Viktig kunde

I tillegg er de hovedleverandør av slanger til Doosan Infracore, som er Norges eneste produsent av anleggsdumpere.

-De er en viktig kunde for oss. Vi er stolt av å ha dem som kunde, og at de viser oss tillit som produsent og leverandør av hydraulikkslanger til deres maskiner. Vi leverer også transportbånd til knuseverk og næringsmiddelindustrien. Spesielt avdelingen i Tromsø er stor på levering av transportbånd til asfaltproduksjon og fiskeindustrien, sier Kvam.

Doseringssystem for desinfisering og vaskemiddel for industrivasking. FOTO: ALF FAGERHEIM.

Vaskeutstyr

Et annet marked som bedriften har utviklet egne løsninger og produkter er inne industriell vask, og leverer vaskeutstyr til oppdrett, fiskeindustri og næringsmiddelindustrien.

-Vi ser et stort potensial i det markedet, og er leverandør av manuelt og automatisk vaskeutstyr. Det er flere norske konkurrenter i markedet, men vi kan levere komplekse vaskere til høytrykksog mellomtrykksanlegg, sier Kvam. Disse er beregnet for en til fem brukere, er frekvensstyrt og hydrauliske.

Trommel av Dunkops hydraulikkslanger. FOTO: DUNLOP HIFLEX,

-Vi leverer blant annet komplett vaskeutstyr til nybygg innen brønnbåter, og har også levert høytrykksvaskere til flere vaskehaller for bil og storbil. Det handler om å være til stede i markedet, ellers blir man akterutseilt, enten det dreier seg om å levere slanger, koblinger eller vaskeutstyr. Vi må utvikle oss i den retningen markedet vil ha, og levere det kundene har behov for, sier han til slutt.

Pumper av modell Fat Pumps, med en kapasitet på 150 bar og 38 l/min. FOTO: DUNLOP HIFLEX.

Fakta dunlop hiflex:

Dunlop Hiflex har siden 2005 vært en del av italienske AlfaGomma Group. AlfaGomma er en av verdens ledende produsenter av hydrauliske og industrielle slanger og koblinger. Dunlop Hiflex Scandinavia består av Norge, Sverige og Danmark. Avdelinger i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Harstad og Tromsø. Hovedkontor og selskapets logistikksenter/lager og produksjonssenter på 10 000 m² ligger i Halmstad, Sverige.