DEL

Kystmagassinet 8.12: Salt Ship Design AS på Stord har opplevd en start mange andre nyetablerte selskaper bare kan drømme om. Selskapet har i løpet av de ti første månedene halt i land tre store oppdrag. Dette sikrer grunnbeskjeftigelse for de knapt 60 ansatte de neste to årene.


( 21.01.2013 )

[raw]

-Vi har fått overveldende respons fra markedet, og utviklingen av selskapet har gått mye raskere enn antatt da vi etablerte Salt Ship Design AS i januar i år. Det er fantastisk å kunne sikre jobb for våre ansatte de neste to årene. Dette har med andre ord gått over all forventning, noe som også gir oss en unik mulighet når det gjelder nye oppdrag i tiden som kommer. Det sier HR sjef Gunny Sandvik til Kystmagasinet.

 

Folk med solid erfaring
Kystmagasinet har besøkt Salt Ship Design AS, som holder til i eget bygg i sentrum av Leirvik på Stord.  Det nye selskapet ble etablert i januar i år, etter initiativ fra Tor Henning Vestbøstad, Johannes Eldøy og Arnt Ove Yddal. De tre er også sentrale på eiersiden, sammen med noen av nøkkelpersonellet (50 %). Den andre halvparten av selskapet er eid av Sandvikfamilien.

 

Salt Ship Design AS holder i dag til i Stautlandsgården i Leirvik, som ligger rett overfor hurtigbåtterminalen. Her disponerer de over 300 kvadratmeter nyoppussede lokaler, fordelt på to etasjer. Resten av bygget er utleid til andre firma. På Stord har de i dag i overkant av 20 ansatte. Men allerede før første driftsår er ferdig kan Gunny Sandvik slå fast at de er i ferd med å vokse ut av lokalene. Derfor planlegger de å ta i bruk større lokaler i nytt eget bygg innen to år. Planer og godkjenning er klart for bygging av en ny etasje på toppen av nåværende Sunnhordlandskaien, som ligger i sjøkanten i det sentrale havneområdet på Stord.

 

Den nye skipsdesigneren har ikke bare aktivitet i Norge. De har også etablert en avdeling i Gdynia i Polen. Her er det i dag 35 ansatte. I denne regionen ligger det største maritime clusteret i Polen, og selskapet har vært heldig å få tak i kvalifisert personell, opplyser Sandvik. Som følge av et stort maritimt miljø i Sunnhordlandsregionen, har de opplevd det samme i Norge når det gjelder rekruttering av sivilingeniører, ingeniører og andre spesialister innenfor ulike områder av fagfeltet skipsdesign. Da Kystmagasinet besøkte Salt Ship Design AS hadde de søknader ute etter flere ansatte.  De to avdelingene i Norge og Polen fungerer som en integrert enhet, og operer sammen på alle områder.

Her jobber en gruppe med det store boligfartøyet til Østensjø Rederi AS.

 

Tett samarbeid med industridesignere
I samme lokaler i Leirvik finnes også et eget selskap for industridesign, Apicius AS, foreløpig med to ansatte. Disse er eid av GSE Sandvik AS og en av de ansatte. Selskapet jobber med produktdesign, animasjoner og 3D visualiseringer, og de har foreløpig hatt rikelig med arbeid, både for Salt Ship Design AS og andre virksomheter. Industridesignerne i Apicius AS jobber tett sammen med designerne hos Salt Ship Design AS.

 

-Gjennom dette samarbeidet får vi til enda bedre løsninger både i form av design og arbeidsmiljø om bord i båtene, sier Gunny Sandvik.

 

I følge daglig leder Arne Stenersen ved Salt Ship Design AS har fokus for selskapet i startfasen vært rettet mot offshorebransjen og utvikling av spesialskip. Og satsningen har som nevnt gitt resultater. Da vi besøkte selskapet var de i full sving med det nyeste oppdraget, som er et helt nytt design for et større boligfartøy av typen SALT ASV for Østensjø Rederi AS. Dette skipet har et stort hotell med 800 sengeplasser og et dekk på 2000 m2. Dette er et spennende og krevende prosjekt på mange måter, ikke minst med tanke på at fartøyet er større og mer moderne en noe annet ett-skrogs boligfartøy som er bygd.

 

Vil også designe fiskebåter
Et annet av Salt Ship Designs oppdrag, er et større konstruksjonsskip av typen SALT 301 OCV til Eidesvik Offshore ASA med verdi på mer enn en milliard. Både dette og et Platform supply-fartøy av typen SALT 100 PSV til Ugland Offshore AS, skal bygges ved Kleven AS. Byggingen av sistnevnte fartøy har allerede startet, mens konstruksjonsfartøyet enda er i en litt tidligere fase.

 

Stenersen slår fast at både fiskefartøy og andre spesialskip står på ønskelisten over prosjekter man ønsker å jobbe med i fremtiden. To av fartøyene som de i dag er i sving med, skal ferdigstilles i løpet av første og andre kvartal 2014. Det betyr at Salt Ship Design AS, med dagens oppdragsmengde, har godt med arbeid til langt ut i andre halvår 2014.
 -Vi håper at det finnes fiskebåtredere som har lyst til å sette seg ned med oss, med tanke på å utvikle nye, spennende fiskefartøy. Hos oss finnes det både kompetanse og vilje, så det handler om sammen med kundene å velge de rette prosjektene, slår Stenersen og Sandvik fast.

 

Utviklet nytt fremdriftssystem

Selv med stor oppdragsmengde og mye arbeid har Salt Ship Design AS også hatt tid til å tenke nytt. Ett eksempel er SALT 100 PSV som inneholder flere nye og framtidsrettede løsninger, og er skreddersydd for å møte oljeselskapenes krav til en moderne PSV.  Salt 100 kombinerer nyvinninger innen design og teknologi for å oppnå bedre driftsøkonomi, høyere sikkerhet og mer effektiv operasjon. Fartøyet har svært lavt drivstofforbruk og er det første i sitt slag som tar i bruk en ny og mer effektiv løsning for lasthåndtering. 

Et Salt Ship Design i form av et stort konstruksjonsfartøy til Eidesvik Offshore ASA. Dette skipet skal overleveres sommeren 2014.

 

Salt Ship Design AS har lansert en ny og banebrytende propulsjonsløsning. Propellsystemet er av typen kontraroterende med to propeller drevet av effektive permanent-magnet motorer som roterer uavhengig av hverandre i samme aksellinje. Pålitelighet og drivstofføkonomi har vært filosofien for konseptet. Kontraroterende propeller uten gear, og kombinert med god beskyttelse mot ytre skader, gjør systemet vesentlig mer effektivt og driftssikkert sammenlignet med konvensjonelle propelløsninger. Det kompakte propellanlegget muliggjør en mer effektiv fasong på akterskipet, og i sum oppnås betydelig bedre virkningsgrad med tilhørende lavere forbruk og utslipp av klimagasser. Scana Propulsion AS er valgt som samarbeidspartner på design og produksjon av propellsystemet.

 

-Vi har gjennomført mye modelltesting, blant annet med to akterskip med ulik propulsjonsløsning, og har fått tydelige bevis på store besparelser i ulike lastekondisjoner og operasjonsmodus, forteller lederen for Salt Ship Design AS. Han opplyser videre at denne nyutviklede teknologien er noe som også kan overføres til andre fartøygrupper, for eksempel fiskebåter.

 

-Vi har en stab som stadig kommer opp med gode ideer, og vi jobber for tiden med flere andre spennende prosjekter. Nå handler det mer om å realisere prosjektene gjennom godt samarbeid med rederi, verft og utstyrsleverandører. Markedet ser bra ut. Det samme gjør fremtiden for selskapet, slår Arne Stenersen og Gunny Sandvik fast til slutt.

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.