DEL

Antall fiskere under 30 år er redusert fra 6924 personer i 1990 til bare personer i 2008. Dette er en reduksjon på 75 prosent. Statistikk i dag offentliggjort av Fiskeridirektoratet viser at norsk fiskeri forbgubbes raskt.


( 16.01.2009 )

[raw]

Andelen fiskere under 30 år som har fiske som hovedyrke har siden 1990 vært synkende, fra 33 prosent i 1990 til 16 prosent i 2008 (17 prosent i 2007). Andelen fiskere 60 år og over, som har fiske som hovedyrke, er derimot økende fra 12 prosent i 1990 til 17 prosent i 2008 (16 prosent i 2007). Tallenes tale er at fiskeryrket forgubbes.

 

Foreløpige tall fra Fiskeridirektoratet viser at det totalte antall fiskere registrert i Fiskermanntallet ved utgangen av 2008 var 12 868. Reduksjonen er på om lag 3 prosent fra 2007.  Samtidig er antall fiskefartøy er redusert med 241 fartøy fra 7039 i 2007 til 6798 i 2008.

 

Størst nedgang for fiskefartøy i størrelsen 15-27,9 meter
Antall fiskefartøy i størrelsen 15-27,9 meter ble redusert med 17 prosent fra 2007 til 2008. Nedgangen for størrelsesgruppen 15-20,9 meter var på 50 fartøy, mens antall fartøy i størrelsesgruppen 21-27,9 meter ble redusert med 40 fartøy.

 

Nedgangen i antall for disse størrelsesgruppene skyldes i hovedsak at fartøy er tatt ut av fiske i medhold av strukturkvoteordningen for kystfiskeflåten.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.