DEL

Mangel på kapital og stigende renter er blant flere faktorer truer den vietnamesiske produksjon av pangasius og den beslektede fisken tra. Et produksjonsfall på 45 prosent er forventet i år. Det kan bety en kraftig økning i pangasiusprisene, noen som vil kunne styrke prisene for torskefilet.


( 03.01.2011 )

[raw]

(Kystmagasinet, Kairo) Sist uke solgte hypermarkedskjeden Carrefour i Kairo pangasiusfilet for 13,95 egyptiske pund per kilo. Det tilsvarer 13,72 kroner per kilo med gjeldende kurs på egyptiske pund 3. januar. Legges det inn 1 krone per kilo i transport fra Vietnam, 25 øre til den egyptiske importøren (inklusiv lokal distribusjon) og null fortjeneste til Carrefour, gir det en pris FOB Vietnam på bare 12,74 kroner. Trekkes det fra 50 øre per kilo i kostnad til slakt, pakking og innfrysing, gir det 12,24 kroner per kilo for fileten. Pangasius har en yield på 80 prosent ved sløying og 33 prosent ved filetproduksjon. Det betyr at den vietnamesiske oppdretteren har fått maksimalt 3,99 til 4,30 kroner per kilo for rund fisk. Dette er priser som norsk hvitfisk ikke har noen mulighet til å konkurrere med.

 

Prisen for pangasius hos Carrefour er ikke spesielt lav. Det har kommet frem i artikler i avisen Al-Ahram at pangasiusfilet i fjor har blitt omsatt i butikker helt ned i 7 egyptiske pund (7 – 8 kroner per kilo).

 

Ifølge den vietnamesiske assosiasjonen av sjømateksportører og produsenter (VASEP) forventes landets produksjon av pangasius og tra å falle med 45 prosent, fra 640.000 tonn i 2010 til bare 360,000 tonn (produktvekt, i hovedsak filet) i år. Dette er tragiske nyheter for mange tusen små vietnamesiske oppdrettere, men gode nyheter for norsk hvitfisk som vil se mindre konkurranse fra pangasius i europeiske frysedisker.

 

Nestleder for Vasep, Duong Ngoc Minh fortalte på en konferanse i Ho Chi Minch City i romhjulen at produksjonen vil stupe som følge av mangel på kapital og lave priser på fisken. Vietnamesiske banker finner det ikke forsvarlig å låne ut kapital til oppdretterne og foredlere på grunn av lav inntjening. Biomassen av pangasius har allerede falt kraftig. I 2010 ble filet av pangasius og tra eksportert til 163 land og territorier over hele verden.
I år forventer Vasep en eksport på 210.000 tonn til Europa og 40.000 tonn til USA. I begynnelsen av 2009 stoppet egyptiske myndigheter all import av pangasius i flere måneder. Likevel økte importen kraftig fra 2008 til 2009. I 2007 importerte Egypt pangasius til en verdi av 6,3 millioner amerikanske dollar, i 2008 økte importen til 26,6 millioner og i 2009 til 55 millioner dollar. Pangasius har vært en suksess i Egypt målt i volum og har nå gått forbi sild i både i importert volum og i verdi. I tillegg har Russland vært en stor, men ustabil importør av pangasius. Russland har på grunn a den voldsomme veksten i importen innført en minstepris på 2,03 amerikanske dollar per kilo. I 2008 importerte Russland over 100.000 tonn pangasius, mens Ukraina importerte 74.000 tonn.

 

Faller produksjonen av pangasius slik Vasep forventer, vil det bli mangel på denne fisken i markedet. Det vil nødvendigvis presse prisene oppover. Vasep uttrykker klare forventninger til at Europa vil bli det viktigste markedet, og at fallet i eksport i første rekke vil være til markeder som Egypt og Ukraina hvor det ikke er samme betalingsevne. Det store spørsmålet blir hvor fort økte priser kan gi økt tilgang på kapital og derved en ny produksjonsøkning i Vietnam. Vietnamesiske produsenter spådde en produksjon/eksport på 1,5 millioner tonn i 2009. Det målet ble ikke nådd, og heller ikke nådd i fjor. I år ser det ut til at de vil ende langt fra dette målet.

 

Torskeprisene har blitt styrket i løpet av 2010. Det dramatiske fallet i pangasiusproduksjonen kan være med på å styrke torskeprisene ytterligere utover i 2011.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.