De portugisiske sardinfangstene har falt dramatisk de siste årene. I 2008 var fangsten 65.000 tonn. I fjor var den 15.000 tonn, hvilket betyr et fall på hele 80 prosent.

Sardiner er en viktig del av det portugisiske kostholdet, og har normalt vært en rimelig fisk. Årets sardinfiske starter i mars, men lite er kjent med hensyn til sardinstammen sin rekruttering.

 

Alt fiske etter sardiner ble stoppet 19. september i fjor. Når fisket starter nå mars, er det etter den lengste stoppen i sardinfisket i Portugals historie. Fiskerne håper at nesten et halvt års stopp i fisket har resultert i at det er lagt grunnlag for god gyting og en sterk ny årsklasse. Portugal har en stor sardinindustri som i økende grad har blitt avhengig av importert råstoff for å holde virksomheten i gang.