De portugisiske sardinfangstene har falt dramatisk de siste årene. I 2008 var fangsten 65.000 tonn. I fjor var den 15.000 tonn, hvilket betyr et fall på hele 80 prosent.


( 20.03.2015 )


Sardiner er en viktig del av det portugisiske kostholdet, og har normalt vært en rimelig fisk. Årets sardinfiske starter i mars, men lite er kjent med hensyn til sardinstammen sin rekruttering.

 

Alt fiske etter sardiner ble stoppet 19. september i fjor. Når fisket starter nå mars, er det etter den lengste stoppen i sardinfisket i Portugals historie. Fiskerne håper at nesten et halvt års stopp i fisket har resultert i at det er lagt grunnlag for god gyting og en sterk ny årsklasse. Portugal har en stor sardinindustri som i økende grad har blitt avhengig av importert råstoff for å holde virksomheten i gang.