Den chilenske fiskeeksporten falt dramatisk fra 832.500 tonn i første halvår i fjor til 528.100 tonn i år. Dette er en nedgang på hele 36,6 prosent. Hardest rammet er fiskemel som er ned 48 prosent og frosne sjømatprodukter som var ned 29,2 prosent.


( 10.09.2010 )

[raw]

Trøsten for den chilenske fiskerinæringen er at høyere priser på både fisk og fiskemel gjorde at eksportverdien bare falt med 13,2 prosent, fra 2,02 milliarder amerikanske dollar til 1,76 milliarder dollar.

 

Oppdrettsørret utgjorde det viktigste enkeltprodukt . Hele 23,9 prosent av eksportverdi kom fra dette ene fiskeslaget. Chile som er Norges største konkurrent i laksemarkedet eksporterte i fjor sjømat til 109 land. De største markedene var Japan, USA og Kina, viser offisielle tall fra Supesca, det chilenske fiskeridirektoratet.

 

Chilensk fiskemel eksport har falt fra 378,240 tonn til en Verdi av 355 millioner amerikanske dollar til 196.600 tonn til en verdi av 337 millioner dollar. Det betyr at gjennomsnittlig eksportverdi på chilensk fiskemel økte kraftig og er hovedårsak til at samlet eksportverdi ikke falt like dramatisk som kvantum.

 

Oppdrettet fisk utgjør nå hele 64,4 prosent av verdien på chilensk eksport av sjømat og fiskemel. Hadde ikke landets laksenæring blitt rammet av store sykdomsproblemer ville oppdrett utgjort en enda større andel av den totale eksportverdien. Problemene i Chile har i første rekke rammet produksjon av atlantisk laks. Men eksporttallene viser at produksjon av andre laksearter og ørret ikke klarer å kompensere for tapt kvantum av atlantisk laks. For Norge har svikten i chilensk lakseeksport åpnet opp det amerikanske markedet og lagt til rette for økt eksport i første rekke Asia.

[/raw]