DEL

Lekkasjene fra det grunnstøtte lasteskipet «Petrozavodsk» har rammet sjøfugl ved Bjørnøya. Døde og skadete fugler er funnet i området, men omfanget er ikke kjent.


( 12.05.2009 )

[raw]

Ett kystvaktskip befinner seg ved det havarerte russiske fryseskipet helt sør på Bjørnøya. Mannskaper fra Kystvakten har sett døde og skadede fugler i sjøen, som trolig er tilsølt med diesel eller olje som har lekket ut fra havaristen.

 

Ett kystvaktskip befinner seg ved det havarerte russiske fryseskipet helt sør på Bjørnøya. Mannskaper fra Kystvakten har sett døde og skadede fugler i sjøen, som trolig er tilsølt med diesel eller olje som har lekket ut fra havaristen.

 

Tallet på døde fugler kan stige
– Foreløpig er det kun få skadete og døde fugler som er observert, men grov sjø og flere meter høye bølger gjør det vanskelig å få oversikt. Vi frykter derfor at tallet på døde sjøfugler vil stige i dagene som kommer, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

 

Bjørnøya er et viktig område for en rekke sjøfuglarter. Flere hundretusen sjøfugler hekker her. Grunnstøtingen har skjedd på et svært ugunstig tidspunkt, i starten av hekkesesongen.

 

Sender fagfolk til Bjørnøya
Direktoratet for naturforvaltning, Norsk polarinstitutt og Sysselmannen på Svalbard sender folk til Bjørnøya for å skaffe best mulig oversikt over situasjonen.

 

– Det er viktig at vi nå får avklart hvor stort skadeomfanget er, og hvilke følger utslippet får for sjøfuglbestandene både på kort og lang sikt. Direktoratet, polarinstituttet og Sysselmannen har fagfolk med kompetanse om sjøfugl og erfaring fra området. De sender vi nå til stedet for å bistå Kystverket som leder aksjonen ved Bjørnøya, sier Janne Sollie.

«Petrozavodsk» gikk på grunn natt til mandag. Skipet lekker diesel, og så langt har det ikke vært mulig å samle opp dieselen

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.