Det er ingen tilfeldighet at Redox AS tidligere i år fikk Nor-Fishing sin Innovasjonspris for sitt arbeid med å bedre biosikkerheten for transport av fisk for oppdrettsnæringen. Selskapets løsninger for vannbehandling og rengjøring av transporttanker i brønnbåter og fiskefartøy, har gjort stor suksess i markedet. Det vises igjen på tallene. I 2008 hadde Redox AS en omsetning på 16 millioner, som ventes å øke til rundt 30 millioner i 2009.


( 11.01.2010 )

[raw]

Kystmagasinet har besøkt denne bedriftskometen på Averøy, som holder til i egne lokaler i et industrifelt noen steinkast unna fergeleiet til Kristiansund. Det kan for øvrig nevnes at fergen til byen snart er historie, i forbindelse med åpningen av tunnel og fastlandsforbindelse til byen i desember. Redox AS er ikke noe gammelt selskap, selv om de som står bak har vært i bransjen i en årrekke.

 

Administrerende direktør Helge Bullgård etablerte Redox AS i 2004, med Sigmund Røeggen og Weltec AS som medeier og sentral partner. Siden etableringen har utviklingskurven pekt rett til værs.

 

-Jeg var eneste ansatte i selskapet en stund. Men aktiviteten økte jevnt og trutt, og snart var det nødvendig å øke staben. I dag er vi seks fast ansatte, og vi forventer en omsetning i 2009 på mellom 25 og 30 millioner kroner, forteller Bullgård til Kystmagasinet. Han legger til at det er forventninger om utvidede satsningsområder og videre vekst.

 

I dag er det oppdrettsnæringen og spesielt brønnbåter som er selskapets viktigste kundegruppe. Hovedårsaken til suksessen er deres gjennomprøvde, dokumenterte og ikke minst godkjente systemer for sikker håndtering av fisk og miljø. I dette ligger ulike systemer for vannbehandling, som UV anlegg, ozon – og oksygensystemer, oksygenregulering, automatisk vask og desinfisering av tanker og styring, alarmfunksjoner og logging av alle viktige parametre. Helge Bullgård opplyser at de leverer enkeltvise systemer eller totalpakker, alt etter kundens ønske.

 

Direktøren opplyser at ringnotflåten er en annen viktig kundegruppe for Redox AS. De leverer automatiske systemer for rengjøring og desinfisering av kjøletanker (RSW) med blant annet ozon, noe som er svært effektivt, mot blant annet ”listeria”. Prosessen styres fra bro eller kontrollrom, og behandlingen kan dokumenteres i ettertid. Bullgård ser klare fordeler med selskapets rengjøringssystemer. Kjøletankene holdes rene, og lukt blir fjernet. Med slik behandling går det også lengre tid før det oppstår ny bakterievekst. Rengjøringen har en positiv effekt på kjølesystemet om bord, og gjør at systemene ikke gror igjen. Det betyr at også kjølevirkningsgraden beholdes.

 

Redox AS har forløpig levert rengjørings- og desinfiseringssystemer til åtte ringnotfartøy. De har også posisjonert seg mot nybyggingssiden, men som kjent har det ikke vært så mange prosjekter av dette slaget den siste tiden. Selskapets systemer er relativt plasskrevende, fordi det er en del utstyr som må på plass når det gjelder de komplette pakkene. Det gjelder ikke minst for brønnbåter, som i mange tilfeller krever flere systemer, blant annet når det gjelder kontroll av vannkvalitet. Selskapet leverer imidlertid de ulike systemene enkeltvise eller som totalløsninger med komplette pakker, og de tilpasses fartøyene ut fra ønsker og behov fra rederne.

 

Redox AS står selv for utvikling av egne systemer og utstyr, og de tar seg også av sammenstilling og installasjon. Men det meste av utstyret blir imidlertid produsert utenfor huset, av underleverandører. Et av de mest spennende produktene er et oksygenreguleringssystem for brønnbåter, som samarbeidspartneren Weltec AS har patent på. Det betyr at når en brønnbåt frakter laks eller smolt over lengre strekninger, sørger oppfinnelsen for et jevnt oksygennivå hele tiden, noe som er essensielt når det gjelder fiskens overlevelse og at den ankommer produksjonsanlegget uten stressfaktorer. Softwaren som er utviklet for dette gjør at oksygenventilen hele tiden regulerer oksygenmengden i forhold til forbruket av oksygenet i tankene.

 

Men selskapet har ikke bare løsninger for brønnbåter og fiskefartøy. De har også rengjørings- og desinfiseringsanlegg som er tilpasset fiskeindustrien (både manuelle og automatiske systemer), og dette blir et av de nye satsningsområdene i tiden som kommer. Helge Bullgård ser et stort potensial for selskapets produkter i foredlingsindustrien, og de har nettopp startet markedsføringen mot denne type virksomheter.
Redox AS ser også ut over landets grenser for sine produkter og systemer. De skal i 2010 etablere Redox Chile, sammen med Triplex, og målet er leveranser til fiskeindustrien, fiskeflåten og oppdrettsnæringen både i Chile og Peru. Avdelingen har foreløpig fire ansatte.

 

Kystmagasinet har også tatt en prat med samarbeidspartneren og medeieren i Redox AS, Sigmund Røeggen i Weltec. Dette er et firma som har utviklet et eget patentert system for styring av sveisegass, noe som sparer brukeren for 40-60 prosent gass under sveiseoperasjoner. Ved en normal leveranse blir investeringen i dette utstyret spart inn igjen i løpet av 7-8 måneder. Verftsindustrien i inn- og utland er naturlig nok hovedmarked for Weltec AS. Bedriften er også store internasjonalt, med agenter i 12 land. De har også eget datterselskap i USA og India. Også dette er et ungt selskap, som ble etablert i 2002. Aktiviteten har så langt vært over all forventning, og Røeggen ser lyst på fremtiden.

[/raw]