Det er avgjort ved loddtrekning hvilke fartøyer som i år skal delta i fisket etter makrellstørje. Her er listen over fartøyene.

Fiskeridirektoratet har delt årets makrellstørjekvote på fartøyene Salvøy og Hillersøy. Utvelgelsen har foregått ved loddtrekning. Totalt var det tolv fartøyer som søkte om å få delta i fisket i år.

Hillersøy har tidligere deltatt og ble kjent da de i september 2016 tok hele 191 størjer i ett kast. I november i fjor kjøpte Brødrene Hillersøy AS Gunnar K som har en største lengde på 36,3 meter. Dette fartøyet er bygget ved Sletta Båtbyggeri i 2000, og forlenget med ni meter i 2010. Navnet ble i forbindelse med kjøpet skiftet til Hillersøy.

Salvøy er bygget ved Voorut Scheepswerf Zaand i Nederland i 1975. Fartøyet som er 41,2 meter største lengde var irsk og hadde navnet Westward Isle frem til det ble kjøpt av Bømmelfisk AS i Ølensvåg i januar 2016. Ett halv år senere ble fartøyet solgt til Salvøy Havfiske AS.

De to båtene skal i år dele en kvote på 104 tonn. Det er det dobbelte av kvoten som i fjor var på 52 tonn.

Skulle ett av fartøyene trekke seg fra fisket vil det neste fartøyet på listen overta rettigheten.

Salvøy R-333-K
Hillersøy SF-246-A
Gardar H-34-AV
Vestbris SF-50-G
Bluefin SF-12-F
Albacore SF-3-A
Manon H-26-AV
Orfjord M-8-AV
Norderveg H-182-AV
Slaatterøy H-10-AV
Frøybas SF-1-G
Vesterhav SF-1-A