DEL

Fiskeridirektoratet søker 2 ringnotfartøy som vil delta i et kartleggings- og prøvefiske etter lodde i 2010.


( 21.12.2009 )

[raw]

I henhold til forskrift om regulering av vinterloddefiske i Barentshavet i 2010 og Reguleringsmøtet 26. og 27. november 2009, vil det bli gjennomført et kartleggings- og prøvefiske for å fastsette endelig åpningsdato for loddefisket i Barentshavet i 2010.

 

Fiskeridirektoratet søker i den forbindelse etter 2 ringnotfartøy for å foreta et slikt fiske.

 

Det er avsatt inntil 2 000 tonn lodde som kan benyttes til gjennomføring av kartleggingen. Hvert av fartøyene kan fiske inntil 1 000 tonn i henhold til avtale.

 

Interesserte fartøy bes melde seg på til Fiskeridirektoratet innen 5. januar på e-postadressen [email protected]

 

Dersom flere fartøy melder sin interesse, vil det bli foretatt loddtrekning.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.