Første uken med kontroll av fiskefartøy gir ikke grunn til begeistring. 21 fartøyer ble kontrollert første uken, noe som medførte hele 19 pålegg som måtte utbedres før fartøyene fikk gå videre. Fire av fartøyene fikk også tilbakeholdelse, informerer Sjøfartsdirektoratet på sine nettsider.


( 20.01.2009 )

[raw]

– Dette er skuffende og ikke som vi hadde håpet. Men dessverre var det kanskje som vi hadde forventet, sier underdirektør Lars Alvestad i avdeling for fiskefartøy i Sjøfartsdirektoratet Lars Alvestad. Han er skremt over at flere år med holdningskampanjer ikke har fått flere fiskere til å ta egen sikkerhet på alvor. I fortsettelsen av kampanjen vil vi utvide fokusområdet til også å gjelde elektriske anlegg om bord og DSB (tidl. EL.tilsynet) vil være en medspiller her og i noen tilfeller være med på tilsynene.

 

SE VIDEOSAK OM DETTE TEMAET

Tenk på de hjemme
Fiskeyrke har alltid vært et ulykkesutsatt yrke, på lik linje med andre primærnæringer som jordbruk. Dette er en kjent sak, noe som også var bakgrunnen for det holdningsarbeidet og kartleggingen av sikkerhetskulturen i fiskeflåten som Sjøfartsdirektoratet startet i 2005. Den gang så  en også en jevn og bekymringsfull utvikling i ulykkestallene. Disse tallene er nå stabilisert, men fortsatt så høye at de må ned. Alvestad hadde håpet at flere år med fokus på risikoområder og holdning hadde gitt mer utslag i denne storkontrollen, opplyser direktoratet.
– Fiskerne må også tenke på de hjemme. De vil ha ektefelle eller far/mor trygt hjem fra havet. Er du alene på jobb i en sjark så er jo sikkerhetsutstyret din eneste hjelper om uhellet skulle være ute, sier Alvestad. Han mener også at ting som bruk av redningsdrakt burde vært et godt tema rundt søndagens middag og ikke minst at en øvde på å ta denne på mens familien så på.

 

Også hos de store
Det er ikke bare på de minste båtene at sikkerheten i større grad må tas på alvor. At det er avdekket mange feil og mangler på sikkerhetsutstyr og dokumentasjon på  de største fartøyene gjør at en allerede nå planlegger nye storaksjoner.

 

– Vi blir nok nødt til å se på de største fartøyene mer spesifikt og vil i løpet av 2010 utvide til tilsvarende aksjon i sør, men da rettet mot de største fartøyene, sier Alvestad. Aksjonen som pågår nå, er først og fremst rettet mot båtene som er mellom 10,67 meter og 15 meter.  Kontrollene vil fortsette ut mars i denne omgang.

[/raw]