Godt skjult i tanker og kar lever de, disse risikobakteriene som kan forårsake både miljøkatastrofer og ulykker med tap av menneskeliv. Få vet om dem og enda færre tenker på dem, men man burde i aller høyeste grad ta de forhåndsregler som trengs. Utfallet hvis ikke kan være fatalt.

Einar Angeltveit i selskapet Maritim Consultants AS på Ågotnes utenfor Bergen roper nå et varsko til de HMS-ansvarlige i både offshore-relatert sektor og andre, som i fiskeri. Angeltveit er en av Norges mest kunnskapsrike i Norge innen dieseldyrproblematikken, og selskapet hans driver utstrakt konsulentvirksomhet opp mot blant annet offshore-, transport og lystbåtbransjen.

Slam og motorstopp

Såkalte dieseldyr er mikroorganismer som lever i dieseltanker, forteller han. Ved gunstige forhold kan mange bakterier formere seg svært raskt, noe som i neste omgang betyr at de vil kunne etterlate seg store mengder avfallsstoffer. Disse avfallsstoffene vil igjen danne slam. Slammet kan også komme inn i drivstoffledninger, -filtre, -pumper og dyser ved at det suges opp av drivstoffpumpen. Dette igjen kan gjøre at slammet tetter gjennomstrømningen og gir motorstopp, forklarer Angeltveit. Dieseldyrene utvikler også en syre som skader dyser og pumper.

Avfallsstoffene fra dieseldyrene vil danne slam, som her. Slammet kan også komme inn i drivstoffledninger, -filtre, -pumper og dyser ved at det suges opp av drivstoffpumpen.
Avfallsstoffene fra dieseldyrene vil danne slam, som her. Slammet kan også komme inn i drivstoffledninger, -filtre, -pumper og dyser ved at det suges opp av drivstoffpumpen.

Forebygging og kontroll

Norske og internasjonale lover, forskrifter og standarder setter krav til at bedrifter skal ha fokus på helse, miljø og sikkerhet. I lys av dette har nok de aller fleste av oss et eller annet forhold til begrepet risikovurdering, enten det gjelder risikovurdering av en jobb vi skal gjøre i firmaet vi er ansatt, eller når vi for eksempel skal ta oss en lengre båttur i forbindelse med ferieavvikling. Vi ønsker å føle oss trygge, og vi bruker gjerne litt tid og ressurser på det.

Alt for få har et bevisst forhold til de problemene dieseldyr kan skape, sier Einar Angeltveit. Vår erfaring er at det å forebygge mot og å kontrollere for dieseldyr er mer eller mindre fraværende i miljøer der man skulle tro det var en selvfølge. Hvor mange dieseldrevne livbåter fins det på norske og utenlandske fartøy? Mangfoldige! Og hvor mange av disse kontrolleres jevnlig for dieseldyr? Få, hvis noen, sier Angeltveit og fortsetter; tenk deg at det utenkelige skjer, at det begynner å brenne på en oljeplattform og at mannskapet må gå i livbåtene for å evakuere. Hva da dersom motoren ikke vil starte, fordi dielselbakteriene hindrer drivstofftilførsel? Eller hva om et skip langs norskekysten fullastet med kjemikalier får motorstopp og havner i fjæresteinene?

I denne dieseltanker har mikroorganismene vært særdeles aktive.
I denne dieseltanker har mikroorganismene vært særdeles aktive.

Lite fokus på problemet

Angeltveit mener at det må bli en hver eier eller drifter av maskiner som går på diesel å forebygge denne heller ukjente sikkerhetsrisikoen. Maritim Consultants har utviklet enkle testmetoder for å kontrollere tanker for dieselbakterier. I tillegg er biocidet «Bio-Protect 2» utviklet av samme selskap. Produktet har vært på markedet siden 1985, og har vist seg meget effektivt til bekjemping av dieseldyr. «Bio Protect 2» er registrert og godkjent i NEMS database for offshore kjemikalier.

Vi vet at både offshoreog landbasert industri har dyktige fagfolk til å ivareta HMS, men trolig er det få risikovurderinger eller vernerunder som blir gjennomført som har et punkt om å kontrollere dieseltankene som er i bruk, sier Angeltveit. Dieseltanker som er utsatt for vær og vind til havs er i risikosonen og bør innskjerpes å ha kontroll med. Han er også usikker på hvor god kontroll det føres med reserveaggregat på norske institusjoner og sykehus. Forebygging er alltid bedre enn behandling, avslutter han.

Dieseldyr kan være en monsterbakterie
Dieseldyr kan være en monsterbakterie

For mer informasjon: www.maritim.as