DEL

Erhvervshus Nord er i øyeblikket i dialog med konkrete investorer, som undersøker muligheten for å etablere et bærekraftig og miljøvennlig akvakulturanlegg i Skagen til 100 millioner danske kroner.


( 04.05.2017 )

Den sterke fiskeindustrien i Frederikshavn kommune er et opplagt sted for moderne akvakultur, har Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord tidligere uttalt. Erhvervshus Nord er i dag i dialog med potensielle investorer om muligheten for å etablere et topp moderne og miljøriktig akvakulturanlegg i Skagen til en anleggsverdi på omkring 100 millioner kroner.

-Det er en helt fantastisk mulighet for vårt område, som vi gjerne ser realisert. Allerede fra dag en vil det være omkring 20 arbeidsplasser i et slikt anlegg, som vil være en blanding av kompetansekrevende jobber og faglærte produktionsmedarbeidere, og med gode muligheter for at skallere opp med flere arbejdsplasser. Vi har en sterk verdikjede innenfor fiskeri, som vil være i god synergi med et akvakulturanlegg. Med 100 kilometer kystlinje i kommunen er det ikke vanskelig å finne egnede områder for et slikt anlegg som kan ligge nært friskt havvann, sier Niels Bay Christensen.

Erhvervshus Nord støtter i øyeblikket prosessen med å finne og få godkjent et egnet areal i Skagen, og arbeider med investorene rundt oppføringen av anlegget. Arbeidet skjer i tett samarbeid med Frederikshavn kommune og Frederikshavn Forsyning A/S. Håpet er at man fra medio 2018 vil kunne se et bærekraftig akvakulturanlegg i Skagen.

I motsetningen til tradisjonelle dambruk – som ikke har vært særlig gunstige i forhold til miljøet – er det moderne akvakulturanlegget et lukket anlegg som resirkulerer opp til 99 prosent av vannet i anlegget. Den aktuelle investoren ser på oppføringen av et anlegg fra Krüger ved navn RAS2020. Anlegget inneholder de nyeste teknologiene til fordel for både miljøet og fiskene. Utslipp skjer via spillvannledningsnettet og har, i forhold til andre anlegg, en meget høy grad av rensning. Ambisjonen er at anlegget skal være Danmarks reneste.

-Den nye teknologien som renser praktisk talt alt vannet, betyr at man kan kontrollere vannmiljøet på en slik måte at fiskene ikke blir syke og dermed ikke skal behandles med antibiotika, forklarer Lene Kappelborg, erhvervskonsulent i Erhvervshus Nord og ansvarlig for aktiviteter i fødevaresporet. Fiskene som skal oppdrettes i akvakulturanlegget er i utgangspunktet regnbueørret som ikke blir fanget i konvensjonelt fiskeri, og dinne fisken vil således bli et supplement til råvaretilførselen av fisk i Skagen.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.