Shanghai Chonghe Marine Industry har inngått avtale med Wärtsilä Ship Design om design av en 140 meter lang tråler som skal fiske krill i Antarktis. Tråleren vil, når den settes i fiske, være verdens største og mest effektive krilltråler, opplyser Wärtsilä.

Tråleren blir utstyrt for å kunne være på fiske i lengre perioder. Den får installert fabrikk for foredling av krillprodukter av høy kvalitet. Wärtsilä-designet legger stor vekt både på driftseffektivitet og minimal miljøpåvirkning.

Dette er den andre kinesiske krilltråleren Wärtsilä har designet. Den andre er 115 meter lange Shen Lan, som om kort tid er klar for overlevering til det kinesiske rederiet Jiangsu Sunline Deep Sea Fishery Co. Ltd. Denne tråleren er utstyrt med motorer fra Wärtsilä.

CCAMLR har satt totalkvoten for krill i Antarktis til åtte millioner tonn årlig. Men i området hvor krill fiskes er det satt en føre var kvote på 620.000 tonn. Fiskeriet domineres av norske og kinesiske fartøyer.