Ved hjelp av en MR.maskin har foskere nå slått fask hvorfor japanerene elsker norsk makrell.


( 03.06.2014 )

Japanere fanger mye makrell selv, men ser ut til å foretrekke fisken fra Norge. Omtrent 100 00 tonn makrell fanget utenfor kysten av Norge sendes hvert år til Japan. Dette utgjør verdier på 1,5 milliarder kroner.

 

– Japanerne vil spesielt ha makrellen vår i september og oktober, og de vil heller ha den enn makrell fanget utenfor Færøyene og Island, forteller Kjetil Peder Sperre, daglig leder i fiskebedriften Brødrene Sperre AS på Elingsøya utenfor  Ålesund.

 

– Makrellen går fra å være veldig mager rett etter gytingen om våren, til å bli stadig feitere. Samtidig ser vi at fettet blir mer og mer marmorert innover i fisken, forteller Arne Duinker, forsker ved NIFES (Najsonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning). 

 

Og det ser ut til at det er dette fettet japanerene setter mest pris på, ettersom at de ønsker mer norsk makrell i september og oktober.

 

– Gjør som japanerne, spis den i september og oktober, sier Kjetil Peder Sperre til forskning.no.

– Sørlendingene blir kanskje litt sure når jeg sier dette, for de hevder nok at sommermakrellen de trekker på fjorden også smaker veldig godt. Men det har antakelig like mye med følelser og et glass vin til maten å gjøre, tenker jeg.

 

 

Ønsker du å lese mer om rapporten, besøk forskning.no her.