Lett skal det ikke være om en får kveite. En fisk kan raskt gjøre at en ender opp med inndragning.

For eksempel fikk Trøndelagssjarken Birgsi i fjor inndratt verdien av 52,6 kilo kveite som de hadde overfisket fartøyets kvote med. Inndratt beløp var brutto 2340 kroner. Av dette fikk fiskeren et vederlag på 468 kroner for å ha tatt fisken til land, samt fradrag for betalt lagsavgift, pensjonstrekk, produktavgift og fiskeriforskningsavgift. Så netto inndratt beløp ble 1781 kroner.

52,6 kilo kveite er normalt en kveite med lengde på halvannen meter. Så ikke usannsynlig var det en enkelt kveite som medførte inndragelsen. Men hadde kveita vært to meter ville den hatt en vekt på rett over 100 kilo. Da måtte fiskeren dumpe kveita, enten den var død eller levende. For kveite med lengde på to meter eller mer er det ikke lov å levere siden de kan ha for høyt innhold av miljøgifter og tungmetaller. Siden det er påbudt å dumpe stor kveite, må en fisker gjerne dumpe et par fisker på 150 kilo hver uten at det får konsekvenser for kvotene, slik en liten kveite for mye kan få.