Debio, som nylig lanserte miljømerke for oppdrett av økologisk fisk, skal nå i tillegg miljømerke villfanget fisk.- Økologisk fisk er kontrollert fra eggstadiet til slakt, det vil si at man vet hvor den har svømt, hva den har spist og hvordan den fanges og slaktes. Derfor er villfisk per definisjon ikke økologisk og trenger en egen miljømerking, sier Gjermund Stormoen i Debio.


[raw]

Svenske KRAV har gjort en bestandsvurdering av norske reker, hyse og torsk. Norske Debio har nå tatt i bruk denne standarden, og det innebærer at aktører innen fiskeri som ønsker å tilby DEBIO godkjente produkter basert på disse artene kan gjøre dette. Det forutsetter naturligvis at produksjonen ellers er i tråd med Debios standard.

 

Miljødirektør i Eksportutvalget for fisk, Rigmor Abel, mener miljømerking av fisk er viktig for alle som selger fisk og sjømat. – De har stort behov for å kunne dokumentere at fisken kommer fra bærekraftige bestander. De økologiske merkene er godt kjente blant forbrukere i mange land. Vi er glad for at norske DEBIO har tatt i bruk KRAVs standard, og at den bestandsvurderinga som er gjort av KRAV også brukes i Norge, sier Abel.

 

Miljømerkingen omfatter hele kjeden fra fiskebåten til mottak og garanterer at fisket skjer skånsomt.

 

– Det settes krav til redskapen slik at det ikke kommer med fisk av feil størrelse og bifangst av andre sorter enn hovedfangsten. Fiskemetodene skal ikke ødelegge bunn eller korallrev, opplyses det. Det betyr i realiteten at DEBIO vil stille strengere krav til godkjenning enn for eksempel Marine Stewardship Council som godtar bigangst og dumping av denne så lenge denne praksisen ikke kan sies å medføre at et fiskeri ikke er bæredyktig.

 

Fiskebåtene som er med i ordningen må kunne dokumentere hvor de har fanget fisken. I tillegg stilles det strenge krav til hva slags drivstoff, smøreoljer og bunnmaling som båtene får bruke.

 

– Miljøbelastningen skal være så liten som mulig, sier Stormoen i Debio.

 

Flere fiskebåtredere og fiskeprodusenter har allerede meldt sin interesse for Debios nye miljømerking, i følge Newswire.

[/raw]