Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har kommet med et tilsvar til kommentaren Solidaritet eller kynisk egoisme, som sto under vignetten Glefs i Kystmagasinet 11.06. Engø som skrev kommentaren svarer også på tilsvaret fra NNN. Følg debatten.


( 13.06.2013 )

[raw]

Solidaritet eller kynisk egoisme
Av Jarle Wilhelmsen, forbundssekretær/tariffavdeling NNN

I kommentar i Kystmagasinet 11. juni skriver Terje Engø at NNN gir ”f” i de utenlandske ansatte hos Sekkingstad på Sotra, med mindre at de er bosatt i Norge og betaler kontingent. Han skriver videre at de ansatte polske arbeiderne bor flottere, og har en høyere levestandard enn det norske fiskeforedlingsarbeidere har. Han trekker frem at de tjener så godt at de kan sammenlignes med banksjefer i Polen.

 LINK TIL KOMMENTAREN

NNN har mottatt flere brev fra arbeidere ved Sekkingstad, som kan fortelle om helt andre forhold ved bedriften. Arbeidstider som strekker seg fra 06.00 om morgenen til 22.00 om kvelden for 90 kroner i timen. Noen uker må de jobbe 7 dagers uke. De forteller at de blir behandlet som slaver og karakteriserer bedriften som en norsk arbeidsleir.

NNN setter pris på alle som skaper arbeidsplasser i Norge men ikke når det går på bekostning av de lover og avtaler som gjelder for alle som jobber i Norge.

 

Engø skriver at fagbevegelsen ikke er solidariske, og at vi sitter stille når trygdeytelser blir redusert.  NNN kjemper for alle arbeidstageres rettigheter uansett nasjonalitet, vi kjemper for likebehandling på alle områder. Sekkingstad har selv ved flere anledninger fortalt at de gjør dette på grunn av at de ikke ønsker å likebehandle arbeidstakerne. De omgår altså norsk lov slik at de kan unngå likebehandling, de frykter solidaransvar og derfor har de satt ut produksjonen til et polsk selskap. De sa opp alle de norske arbeiderne, gav dem arbeid i det polske selskapet, men på en slik måte at opparbeidete pensjonsrettigheter er gått tapt.

 

Sekkingstad hevder at de skaper gode arbeidsplasser i Norge. Dette er ikke riktig, dersom en arbeidsplass skal defineres som god, må lover, avtaler og elementære menneskerettigheter overholdes.

 

NNN kjemper for gode arbeidsplasser, hvor de ansatte får en lønn å leve av, hvor de blir behandlet med respekt og likeverd, og hvor bedrifter overholder lover og avtaler.
Sekkingstad AS og Norse Production gjør ikke det.

 

Kommentar til NNN sitt tilsvar:

Uten å dra denne debatten for langt, er det likevel på sin plass med en del korrigeringer av fakta.

NNN har mottatt flere brev fra arbeidere fra Sekkingstad. Jeg har som journalist registrert at ett av disse anonymne brevene er sent til Fiskeridepartementet. Jeg har lest brevet, og ser at det inneholder konkrete feil. Det merkelige er at anonyme brev dukket opp i forbindelse med omlegging av virksomheten hos bedriften. En må kunne spørre om noe nesten er skrevet med påholden pen. Hvorfor dukket ikke slike brev opp tidligere?

 

Jeg har som journalist snakket direkte med en lang rekke av ansatte ved Norse Production. Jeg kjenner meg ikke igjen i de skremselsbilder NNN forsøker å mane frem.

 

Det eneste jeg vel antar er korrekt, og som er en sak Arbeidstilsynet har på sitt bord, er brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Jeg tror ikke utenlandske arbeidstakere som er i Norge for å tjene penger, kanskje føler overtid som tvang. Noen av de jeg har snakket med har heller kritisert norske regler som hindrer dem i å arbeide ønsket antall timer, for å få mest mulig tid med sine familier i Polen. Men norske regler skal selvsagt følges.

 

Tilsvarende, og kanskje verre arbeidstidsoverskridelser og brudd på arbeidsmiljøloven er oppdaget ved offentlige sykehus. Jeg har ikke merket meg at LO-forbund karakteriserer offentlige sykehus som arbeidsleirer av denne grunn. Det synes som om fagbevegelsen i slike saker har en dobbel, kanskje en trippel standard.

 

Det påpekes at noen ansatte ved bedriften mistet pensjonsrettigheter. Det er skremmende at LO, og NNN, har fått på plass en pensjonsordning hvor en arbeidstaker kan miste sine rettigheter ved et pennestrøk. Dette har LO godtatt med åpne øyne. Det er er godtatt at rettigheter forsvinner ved at eldre slitne arbeidstakere blir sykemeldt ett år, ved skifte av arbeidsplass, eller når bedrifter legges ned.

 

Men til ett viktig hovedpoeng i min kommentar i Kystmagasinet. Og til det svarer NNN:
«Engø skriver at fagbevegelsen ikke er solidariske, og at vi sitter stille når trygdeytelser blir redusert. NNN kjemper for alle arbeidstageres rettigheter uansett nasjonalitet, vi kjemper for likebehandling på alle områder

 

Jeg har ikke, og jeg tror ikke, NNN eller LO, på noe tidspunkt har gått i mot regjerings klare beskjed om å finne måter å redusere sosiale forpliktelser til utenlandske arbeidstakere. Disse skal tilpasses kostnadsnivået i arbeidstakerens hjemland, er det rødgrønne budskapet.

 

Jeg tillater meg å spør: Mener som NNN at det er rettferdig at utenlandske arbeidstakere som reiser hjem til sitt hjemland skal tape ulike pensjons- og trygderettigheter, mens en norsk arbeidstaker skal beholde disse selv om han bosetter seg i utlandet? Er ikke dette sosial dumping i henhold til fagbevegelsens definisjon av begrepet?

 

 

 

 

[/raw]