Hele 78 norske fartøy fisket i fjor over tusen tonn makrell. Vi presenterer her oversikt over de 30 fartøy som tok mest makrell. Bare to fartøy fisket over 4000 tonn.

Det fartøy som i fjor, basert på innmeldt fangst, tok desidert størst fangst er Ligrunn som etter ni turer på havet hadde meldt inn 4350 tonn. Knester fulgte tett etter, med 4235 tonn på ti turer. Faktisk er forskjellen så liten at en ikke med sikkerhet kan kåre kongen blant makrellbåtene. Da må en sjekke endelig innveid fangst.

Ligrunn og Knester er de eneste fartøy som meldte inn over 4000 tonn. Det var fem fartøy som meldte inn 3000 tonn eller mer. Deretter har alle på listen over de 30 største fangstleverandørene fisket over 2000 tonn makrell. I tillegg er det ytterligere ni fartøy som ikke står på oversikten over fjorårets «Makrellkonger» som meldte inn fangster på over 2000 tonn.

39 fartøy meldte inn mellom 1000 og 1999 tonn makrell.

Nr Fartøy og tonn innmeldt
1 Ligrunn 4350
2 Knester 4235
3 Havskjer 3945
4 Herøyhav 3530
5 Gardar 3400
6 Østerbris 3330
7 Gerda Marie 3210
8 Gunnar Langva 2960
9 Smaragd 2710
10 Rødholmen 2650
11 Svanaug Elise 2580
12 Christina E 2570
13 M.Ytterstad 2565
14 Trønderbas 2560
15 Selvåg Senior 2550
16 Birkeland 2515
17 Senior 2505
18 Rav 2500
19 Talbor 2490
20 Hardhaus 2465
21 Manon 2450
22 Eros 2444
23 Liafjord 2410
24 Fiskeskjer 2390
25 Kvannøy 2370
26 Kings Bay 2325
27 Rogne 2300
28 Norderveg 2290
29 Åkerøy 2290
30 Nybo 2270

Vi tillater oss å gratulere samtlige på listen!!!